Home » Vzdělávání » Materiály ze seminářů » Hygiena životního prostředí » Hygiena ovzduší - semináře a kursy
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Hygiena ovzduší - semináře a kursy

Semináře a konzultační dny pořádané odbornou skupinou hygieny ovzduší (od roku 2005), Hygienou životního prostředí (od roku 2009) a Centrem zdraví a životního prostředí (od roku 2011). Dokumenty ve formátu *.pdf.


Aktuální otázky hygieny životního prostředí

2009 - Kurs - venkovní a vnitřní ovzduší

Kurs zaměřený na problematiku venkovního a vnitřního ovzduší pro pracovníky KHS a ZÚ byl pořádán ve dnech 15 až 17.4.2009 ve spolupráci s NCO-NZO v Brně.


 

2008 - Konzultační den hygieny ovzduší

2008 - Seminář pořádaný Centrem odborných činností ve spolupráci s Centrem laboratorních činností shrnující aktuální směry a problematiku v oblasti hygieny venkovního a vnitřního ovzduší.


 

2007 - Kurs - hygiena ovzduší

13.12.2007 - Kurs pro pracovníky KHS a ZÚ o problematice venkovního a vnitřního ovzduší.


 

2007 - Konzultační den - Aktuální problémy hygieny ovzduší

2007 - Šířeji zaměřený seminář shrnující aktuální směry a problematiku v oblasti hygieny venkovního a vnitřního ovzduší.


 

2006 - Konzultační den - Doprava a zdraví

2006 - Konzultační den byl zaměřen na problematiku vlivu dopravy na kvalitu ovzduší ve městech a na vliv na lidské zdraví.


 

2005 - Konzultační den - aerosolové částice

2005 - Popis situace, legislativní pokrytí, měření suspendovaných částic, jejich složení a vliv meteorologických faktorů, modelování suspendovaných částic a zdravotní efekty a účinky.


 

Nahoru