Home » Centra » Centrum zdraví, výživy a potravin » Oddělení analýzy bezpečnosti potravin
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení analýzy bezpečnosti potravin


 

Vedoucí: RNDr. Irena Řehůřková, PhD.

 

Kontakt: tel. +420515577511, e-mail: rehurkova@chpr_szu_cz

Charakteristika činnosti oddělení:

 • realizace monitorování dietární expozice obyvatelstva ČR
 • chemické analýzy pokrmů pro odhad expozičních dávek
 • specializované mikrobiologické a mykologické analýzy
 • podíl na hodnocení zdravotních rizik
 • odborná podpora systému rychlého varování pro potraviny a krmiva - RASFF
 • odborná podpora systému WHO pro bezpečnost potravin - INFOSAN
 • referenční činnost pro problematiku listerií
 • referenční činnost pro problematiku GMO
 • referenční činnost pro problematiku mikroskopických hub a mykotoxinů
 • podpora standardizace a normotvorné činnosti v ochraně veřejného zdraví
 • výzkumná a výuková činnost v oblasti bezpečnosti potravin
 • specializovaná zdravotní výchova obyvatelstva
 • zapojení do pracovních skupin EK pro oblast bezpečnosti potravin
 • podpora programů na regionální úrovni – teoretické konzultace, poradenství, expertízní činnost

 

Nahoru