Home » Centra » Centrum zdraví, výživy a potravin » Oddělení hodnocení zdravotních rizik a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení hodnocení zdravotních rizik a aplikované výživy

Oddělení hodnocení zdravotních rizik a aplikované výživy je primárně zaměřeno na charakterizaci zdravotních rizik, jejich komunikaci a podporu jejich managementu. V praxi to znamená, že využívá data produkovaná a shromažďovaná v Oddělení analýzy bezpečnosti potravin k výstupům charakterizující zdravotní riziko dietární expozice významným agens v dietě, případně specifických skupinách potravin. Nezabývá se hodnocením rizika pro konkrétní jednotlivce, ale pro skupiny obyvatelstva ("public health nutrition").  Svou činností umožňuje/podporuje vědecky podložené řízení zdravotních rizik OOVZ.


 

Vedoucí: Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.

Kontakt: tel. +420515577511, e-mail: jruprich@chpr_szu_cz

Charakteristika činnosti oddělení:

  • metodická činnost na úseku ochrany veřejného zdraví ve vztahu k výživě a potravinám
  • hodnocení zdravotních rizik
  • řízení monitorování dietární expozice obyvatelstva ČR, interpretace dat
  • odborná a technická podpora systému rychlého varování pro potraviny a krmiva – RASFF a systému INFOSAN
  • vedení národních databází pro hodnocení zdravotních rizik z dietární expozice
  • zdravotní autorizace potravin nového typu (PNT) a geneticky modifikovaných organizmů (GMO)
  • vědeckovýzkumná činnost v oblastech odborné působnosti – nutriční epidemiologie, hodnocení zdravotních rizik, tvorba nových instrumentů pro praxi, atd.
  • výzkumná činnost ve spolupráci se zeměmi EU
  • pregraduální, postgraduální výchova a publikační činnost v oblasti odborné působnosti
  • podpora programů na regionální úrovni – teoretické konzultace

Oddělení disponuje cca 10 odbornými pracovníky, z nichž 5 jsou zdravotničtí pracovníci.

Pracovní činnost je vysoce specializovaná. Pracoviště se vzhledem ke své personální kapacitě zaměřuje pouze na strategicky významné úkoly z hlediska charakterizace rizika, na denní podporu národních/mezinárodních informačních systémů bezpečnosti potravin a v oblasti výživy zejména na aplikovanou výživu, která je reprezentována úkoly přímo či nepřímo plynoucími z legislativních dokumentů. Významnou složkou je mezinárodní spolupráce. Oddělení se významnou měrou podílí na řešení mezinárodních/národních grantových úkolů, které poskytují jak sdílení odborných kapacit dalších zemí, tak i významný podíl na finančním krytí odborné práce.

Nahoru