SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN

Kontakt pro média:

Tiskové oddělení
Ing. Klára Doláková, MBA 
tel.: + 420 267 082 210
e-mail: tisk@szu_cz
Home » Centra » Centrum odborných činností v ochraně a podpoře... » Centrum podpory veřejného zdraví » Oddělení hygieny dětí a mladistvých
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení hygieny dětí a mladistvých


Vedoucí: MUDr. Marie Nejedlá


Kontakt
: Tel.: 267 082 693, E-mail: marie.nejedla@szu_cz  


Charakteristika činnosti oddělení:

  • spolupráce s MZ ČR při tvorbě legislativy týkající se oboru HDM
  • tvorba metodik, doporučení pro pracovníky hygienické služby v rámci státního zdravotního dozoru
  • pořádání edukačních aktivit pro pracovníky oboru
  • program WHO „Škola podporující zdraví“ - národní koordinace, spolupráce a metodické vedení krajských koordinačních týmů, získávání nových členů do sítě ŠPZ, kontinuální vzdělávání a spolupráce se stávajícími členy sítě.
  • sledování a hodnocení růstu a vývoje dětí - antropometrická šetření
  • prevence dětských úrazů - edukační aktivity zejména pro školní mládež, spolupráce v rámci mezirezortní skupiny
  • hodnocení a návrhy na ovlivnění pedagogického procesu se zaměřením na snížení zdravotních rizik vzniku vadného držení těla

Vypracovala MUDr. Věra Faierajzlová, CSc. datum 29. 1. 2010

 

Nahoru