Home » Centra » Centrum podpory veřejného zdraví » Oddělení hygieny dětí a mladistvých
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení hygieny dětí a mladistvých


Vedoucí: Mgr. Simona Bernardyová

 e-mail: simona.bernardyova@szu_cz
Kontakt
: Tel.: 267 082 970

Charakteristika činnosti oddělení:

· spolupráce s MZ ČR při tvorbě legislativy týkající se oboru HDM

· pořádání edukačních aktivit pro pracovníky oboru

· zapojení do pregraduální a postgraduální výuky v oblasti růstu a vývoje dětí a mladistvých a hygieny pedagogického procesu, pořádané SZÚ,LF UK, IPVZ, NCONZO, PřF UK, obezitologickou společností, občanskými sdruženími (např. Poradenské centrum pro bezlepkovou dietu, Laktační liga)

· činnost v mezirezortních komisích a skupinách, odborných společnostech (prevence úrazů, pobyt dětí v přírodě, řešení jodového deficitu, problém dětské obezity, výživa dětí po narození )

· program WHO „Škola podporující zdraví“ - národní koordinace, spolupráce a metodické vedení krajských koordinačních týmů, získávání nových členů do sítě ŠPZ, kontinuální vzdělávání a spolupráce se stávajícími členy sítě. http://www.szu.cz/program-skola-podporujici-zdravi

· sledování dlouhodobých trendů tělesného růstu v dětské a dospívající populaci (sekulární trend tělesné výšky, vývoj stavu nadváhy, obezity, nízké hmotnosti, změny v období dospívání aj.), podrobněji viz. http://www.szu.cz/publikace/data/rustove-grafy

· aktualizace růstových grafů pro použití v pediatrické praxi (publikace např. ve Zdravotním a očkovacím průkazu dítěte a mladistvého) grafy a software RustCZ ke stažení viz http://www.szu.cz/publikace/data/rustove-grafy

· podpora správného používání růstových grafů pro hodnocení zdravotního a výživového stavu jedince i populace

· podpora a propagace vhodné výživy nejmenších dětí (propagace dlouhodobého kojení dle doporučení WHO, specifika růstu kojených dětí), podrobněji viz  http://www.szu.cz/publikace/data/rust-kojenych-deti

· prevence dětských úrazů - edukační aktivity zejména pro školní mládež

· hodnocení a návrhy na ovlivnění pedagogického procesu se zaměřením na snížení zdravotních rizik vzniku vadného držení těla

Leták Cvičení pro děti při vadném držení těla http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/plne_znani/cviceni_20pro_20deti.pdf 

Leták Sedíme zdravě

      http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/edice/sedime_nahled.pdf 

Brožura "Jak vybrat školní brašnu"

                      http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/skola/2012/letak_brasna_n.pdf

 

              

                 · realizace výzkumných projektů, grantů a projektů podpory zdraví

Nahoru