SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum zdraví a životního prostředí » Oddělení hygieny ovzduší
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení hygieny ovzduší

Činnost oddělení se zaměřuje na hodnocení známých a identifikaci nových zdravotních rizik ze složek životního prostředí – vnějšího a vnitřního ovzduší.  


"Informace

Aktuality

Výzkum

Publikace

Odkazy

Vedoucí: RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D.
SZÚ, budova č. 5, 2.patro
tel.: 26708 2375/724 810 118
e-mail: bohumil.kotlik@szu_cz

 

 

 

 


Pracoviště zpracovává pro Ministerstvo zdravotnictví a další orgány státní správy stanoviska a podklady pro novou legislativu a metodické pokyny. Oddělení zajišťuje metodické a postgraduální vzdělávání a konzultace, a to nejen v rámci hygienické služby. Pracoviště spolupracují na zajištění subsystému I - Zdravotní rizika ze znečištěného ovzduší systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva (MZSO). Z pověření MZ jsou na oddělení stanovovány referenční koncentrace chemických látek v ovzduší. Jsou zde posuzovány nové postupy a technologie z hlediska hodnocení zdravotních rizik.  Součástí oddělení je Národní referenční centrum (NRC) pro venkovní ovzduší (vedoucí: RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D.).

Hygiena venkovního a vnitřního ovzduší

Nahoru