SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení hygieny práce
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení hygieny práce


Vedoucí: MUDr. Michael Vít, Ph.D.

Kontakt: 267 082 657, EM: michael.vit@szu_cz

 

Charakteristika činnosti oddělení:

  • Příprava podkladů pro národní zdravotní politiku, servis pro MZ
  • Zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví
  • Monitorování a výzkum vztahů pracovních podmínek a zdraví
  • Organizace programů ochrany a podpory zdraví na pracovišti
  • Mezinárodní spolupráce
  • Postgraduální výchova v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví
  • Vědecká a výzkumná činnost v ochraně a podpoře zdraví
  • Příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik
  • Poskytování poradenských služeb a dalších služeb na úseku ochrany veřejného zdraví, včetně akreditovaných měření fyzikálních faktorů vnitřního prostředí
  • Autorizace v oblasti fyzikálních faktorů na pracovišti

 

V rámci oddělení působí:

Nahoru