SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení Centra epidemiologie a mikrobiologie » Oddělení DDD
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení DDD


 

Pracoviště DDD, se zabývá problematikou dezinfekce, sterilizace, dezinsekce a deratizace. Její součástí jsou Národní referenční laboratoř pro dezinfekci a sterilizaci a Národní referenční laboratoř pro dezinsekci a deratizaci. Konkrétní činnost těchto laboratoří je popsaná pod NRL/DS a NRL/DD.

 

Vedoucí: Ing. Jan Urban, Ph.D.

NRL/DS a NRL/DD jsou akreditovány ČIA jako zkušební laboratoře podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Pracoviště se podílí na zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii EHK (Externí hodnocení kvality) pro oblast sterilizace. Činnost pracoviště je především zaměřena  na legislativu, testování účinnosti repelentů, dezinsekčních a dezinfekčních přípravků a zavádění nových zkušebních norem a postupů (EN, OECD, FDA, DGHM) v oblati DDD. Provádí výzkumnou, konzultační, pedagogickou a publikační činnost.

 

 

 

Nahoru