Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků


Oddělení se zabývá posuzováním výrobků a materiálů určených pro styk s potravinami, výrobků určených pro děti ve věku do tří let, materiálů hraček a výrobků určených dětem mladším 14 let a stavebních výrobků. V laboratořích oddělení jsou prováděny akreditovanými postupy některé zkoušky výše uvedených typů materiálů a výrobků. V rámci oddělení tedy působí

– NRL pro materiály určené pro styk s potravinami a pro výrobky pro děti do 3 let

– NRC pro posuzování zdravotní nezávadnosti stavebních materiálů

– Laboratoř pro chemickou bezpečnost výrobků, která je součástí Laboratoří CLČ, akreditovaných v souladu s požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025 u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

 

Vedoucí oddělení

Ing. Karel Vrbík, tel.: 267 082 554; e-mail: karel.vrbik@szu_cz

 

Zástupce vedoucího oddělení

Ing. Adam Vavrouš, tel.: 267 082 568, e-mail: adam.vavrous@szu_cz

 

 Podrobnosti k posuzování jednotlivých typů materiálů a výrobků

 

Nabídka analýz Nabídka analýz

Stránka aktualizována dne: 29. 3.2021

 

Nahoru