Home » Centrum hygieny práce a pracovního lékařství » Oddělení pro hodnocení expozice chemickým...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti


Vedoucí: RNDr. Jaroslav Mráz, CSc.

Kontakt: tel.: 267 082 667-8, e-mail: jaroslav.mraz@szu_cz

 

Hlavní témata činnosti:

 

V rámci oddělení jsou začleněny:

 

Nahoru