Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Oddělení toxikogenomiky
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení toxikogenomiky


Vedoucí:   RNDr. Pavel Souček, CSc.

E-mail:  pavel.soucek@szu_cz

 

Základní informace o činnosti Oddělení toxikogenomiky
Oddělení toxikogenomiky (OT) se zabývá především komplexním výzkumem vlivu genetických faktorů na vznik nádorového bujení a průběh onkologických onemocnění. Jedním z našich cílů je sledovat úlohu vnímavosti vůči expozici chemickým látkám a posoudit možnosti využití genetických polymorfismů enzymů metabolismu v predikci rizika vzniku poškození genetického materiálu a následně nádorových onemocnění (prediktivní medicína). Dalším cílem je pochopit rozvoj nádorového onemocnění a využít jeho charakteristiky k definici terapeuticky významných profilů (farmakogenomika) a v konečném důsledku i přispět k cílenému vývoji léčiv specificky poškozujících nádorové buňky. Na modelových nádorových buněčných liniích sledujeme mechanismy účinků známých protinádorových léčiv (taxany, antracykliny) a hledáme možnosti zvýšení jejich léčebného efektu. Dále studujeme nová léčiva, která dosud nebyla zařazena do klinických studií a probíhá rozvoj buněčných modelů nádorového bujení. Proteinové a genové standardy jsou získávány molekulárním klonováním a heterologní expresí v laboratoři pracující v režimu GMO, kategorie I.
Pracovníci OT se účastní řešení řady domácích i zahraničních grantových projektů, publikují výsledky v odborných časopisech, přednáší na IPVZ, lékařských fakultách i Přírodovědecké fakultě UK a vedou studenty v rámci diplomových a doktorských studií. Součástí činnosti OT je i hodnocení žádostí o nakládání s geneticky modifikovanými organismy z hlediska zdravotních rizik.

Pracovníci OT
Projekty
Diplomové a doktorské práce
Vědecká činnost

Zahraniční spolupráce

Publikační činnost

Nahoru