SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
Praha 10, 100 42
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
Home » O SZÚ » Organizační struktura
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Organizační struktura


Organizační struktura Organizační struktura

Ředitel

Útvary ředitele

 1. Kancelář ředitele
  • Sekretariát
  • Národní antibiotický program
  • Středisko pro kvalitu a autorizaci
  • Koordinace výzkumu a zahraniční spolupráce
  • Oddělení kontroly a interního auditu
  • Oddělení právních služeb a veřejných zakázek
 2. Zaměstnanecký odbor
 3. Oddělení biostatistiky
 4. Odbor ICT
 5. Středisko vědeckých informací
 6. Ústředí monitoringu zdravotního stavu ubyvatelstva

 

Centra

  1. Centrum zdraví a životního prostředí
   • Sekretariát
   • Oddělení hygieny ovzduší a odpadů
   • Oddělení hygieny vody
  2. Centrum zdraví, výživy a potravin
   • Sekretariát
   • Oddělení analýzy bezpečnosti potravin
   • Oddělení hodnocení zdravotních rizik a aplikované výživy
  3. Centrum hygieny práce a pracovního lékařství
   • Sekretariát
   • Oddělení chemické bezpečnosti
   • Oddělení hygieny práce
   • Oddělení pracovního lékařství
   • Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti
  4. Centrum podpory veřejného zdraví
   • Sekretariát
   • Oddělení podpory zdraví
   • Oddělení psychosociálních determinant zdraví
   • Oddělení hygieny dětí a mladistvých
   • Národní manažer HIV/AIDS
  5. Centrum epidemiologie a mikrobiologie
   • Sekretariát
   • Akreditační pracoviště
   • Laboratoř bakteriální genetiky
   • Oddělení epidemiologie infekčních onemocnění
   • Oddělení bakteriálních vzdušných nákaz
   • Oddělení bakteriální rezistence a alimentárních bakteriálních nákaz
   • Oddělení mykobakterií
   • Oddělení respiračních, střevních a exantematikých virových nákaz
   • Oddělení laboratoří STI (Sexually Transmitted Infections)
   • Oddělení zoonóz s přírodní ohniskovostí
   • Oddělení laboratoří pro DDD
   • Oddělení pro přípravu půd a umývárny
  6. Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti
   • Sekretariát
   • Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků
   • Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů potravin a mikrobiologii PBU
   • Oddělení alternativních toxikologických metod
   • Oddělení toxikogenomiky
   • Oddělení biomedicíny a welfare pokusných zvířat

 

 • Úsek náměstka pro ekonomickou a technickou činnost
  • Sekretariát
  • Ekonomický odbor
  • Provozně technický odbor
  • Firemní školka
 • Úsek náměstka pro obchodní a investiční činnost
  • Sekretariát
  • Odbor veřejných zakázek
  • Odbor autodopravy

Nahoru