Home » O SZÚ » Organizační struktura
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Organizační struktura


Organizační struktura Organizační struktura

Ředitel

Útvary ředitele

 1. Kancelář ředitele
  • Sekretariát
  • Národní antibiotický program
  • Středisko pro kvalitu a autorizaci
  • Koordinace výzkumu a zahraniční spolupráce
 2. Zaměstnanecký odbor
 3. Oddělení biostatistiky
 4. Oddělení informatiky
 5. Středisko vědeckých informací
 6. Ústředí monitoringu zdravotního stavu ubyvatelstva

 

Centra

 1. Centrum zdraví a životního prostředí
  • Sekretariát
  • Oddělení hygieny ovzduší a odpadů
  • Oddělení hygieny vody
 2. Centrum zdraví, výživy a potravin
  • Sekretariát
  • Oddělení analýzy bezpečnosti potravin
  • Oddělení hodnocení zdravotních rizik a aplikované výživy
 3. Centrum hygieny práce a pracovního lékařství
  • Sekretariát
  • Oddělení chemické bezpečnosti
  • Oddělení hygieny práce
  • Oddělení pracovního lékařství
  • Oddělení pro hodnocení expozice chemickým látkám na pracovišti
 4. Centrum podpory veřejného zdraví
  • Sekretariát
  • Oddělení podpory zdraví
  • Oddělení psychosociálních determinant zdraví
  • Oddělení hygieny dětí a mladistvých
  • Národní manažer HIV/AIDS
 5. Centrum epidemiologie a mikrobiologie
  • Sekretariát
  • Akreditační pracoviště
  • Laboratoř bakteriální genetiky
  • Oddělení epidemiologie infekčních onemocnění
  • Oddělení bakteriálních vzdušných nákaz
  • Oddělení bakteriální rezistence a alimentárních bakteriálních nákaz
  • Oddělení mykobakterií
  • Oddělení respiračních, střevních a exantematikých virových nákaz
  • Oddělení laboratoří STI (Sexually Transmitted Infections)
  • Oddělení zoonóz s přírodní ohniskovostí
  • Oddělení laboratoří pro DDD
  • Oddělení pro přípravu půd a umývárny
 6. Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti
  • Sekretariát
  • Oddělení pro chemickou bezpečnost výrobků
  • Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů potravin a mikrobiologii PBU
  • Oddělení alternativních toxikologických metod
  • Oddělení toxikogenomiky
  • Oddělení biomedicíny a welfare pokusných zvířat

 

Ekonomicko technická správa

 1. Ekonomický odbor
 2. Provozně technický odbor
 3. Firemní školka

 

Nahoru