Home » Centra » Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva » Hodnotící studie Školního projektu „Ovoce,...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Hodnotící studie Školního projektu „Ovoce, zelenina a mléko do škol“


Ovozel_2021.pdf Průběžná zpráva za I. etapu studie 2020/2021 (820.06 KB)


hodnotici_studie_A5.pdf 
Informační leták pro účastníky hodnotící studie Školního projektu OZMDŠ

Dotazník pro žáky 1. stupně Dotazník pro žáky 1. stupně
Dotazník pro žáky 2. stupně Dotazník pro žáky 2. stupně
Dotazník pro rodiče Dotazník pro rodiče
Dotazník pro školu Dotazník pro školu

Co je Školní projekt „Ovoce, zelenina a mléko do škol“ (OZMDŠ)?

Čerstvé ovoce a zelenina, ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky a také mléko nebo neochucené mléčné výrobky, které dostávají děti zdarma ve škole. Ochucené mléčné výrobky lze dodávat pouze s příplatkem rodičů. Šťávy a pyré z ovoce a zeleniny musí být bez přidaného cukru, tuku, soli, sladidel a konzervantů. Gestorem projektu, částečně hrazeného z prostředků EU, je Ministerstvo zemědělství, administrátorem projektu je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

Garantovány jsou pravidelné dodávky produktů alespoň dvakrát měsíčně po dobu celého školního roku. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základních škol.

Cílem projektu OZMDŠ je:

  • vytváření zdravých stravovacích návyků,
  • zvýšení konzumace ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků a tím přispět k  trvalému zvýšení jejich spotřeby, upevnění správných stravovacích návyků v dětství a tím preventivně ovlivnit vývoj některých onemocnění spojených s životním stylem, které mohou vznikat již v dětství (např. obezita, vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu a podobně).

Ke zvýšení účinnosti Školního projektu jsou dodávky produktů do škol doplněny doprovodnými vzdělávacími opatřeními, kterými jsou např. ochutnávky ovoce, zeleniny a mléčných výrobků, návštěvy zemědělských podniků a farem, soutěže a hry pro děti a další.

Proč je třeba provést hodnotící studii?

Provedení Hodnotící studie ukládá členským státům Evropská komise (EK). Cílem této studie je, mimo jiné, posouzení úspěšnosti/kvality Školního projektu OZMDŠ nezávislou institucí. V  České republice studii koordinuje Státní zdravotní ústav, oddělení Monitorování zdravotního stavu, které má bohaté zkušenosti s realizací výběrových zdravotních šetření (http://www.szu.cz/tema/studie).

Hodnotící studie by měla přinést odpovědi na tyto otázky:

  • zda a do jaké míry školní projekt zvyšuje spotřebu ovoce, zeleniny a mléka u dětí. Zjišťována je nejen spotřeba „školního“ ovoce, zeleniny, mléka a mléčných výrobků, ale celková úroveň stravovacích návyků, preference dětí a jejich přístup ke zdravému stravování,
  • do jaké míry školní projekt zvyšuje povědomí dětí o nabídce zemědělských produktů, a o zdravotním významu jejich konzumace,
  • jak je školní projekt vnímán a hodnocen školou, žáky, rodiči i dodavateli.

 Na základě výsledků studie bude možné:

  • vyhodnotit stravovací návyky dětí,
  • vymezit oblasti školního projektu, které je potřeba zlepšit,
  • posoudit úroveň doprovodných vzdělávacích opatření,
  • předložit Evropské komisi podklady pro případné reformy a úpravy projektu.

Jak Hodnotící studie probíhá?

Hodnotící studie proběhne formou opakovaných dotazníkových šetření v letech 2020 a 2022 na reprezentativním vzorku dětí prvního i druhého stupně ZŠ.

Dotazníkového šetření se na vybraných školách účastní děti (dotazník pro žáky) a jejich rodiče (dotazník pro rodiče). Dotazníky zjišťují frekvenci konzumace ovoce, zeleniny a mléka, stravovací preference dětí, jejich znalosti zdravého stravování a vnímání Školního projektu. Data budou doplněna informacemi o fungování školního projektu v dané škole (dotazník pro školu).

Rok 2020

Dotazníkové šetření bylo původně naplánováno na březen až květen roku 2020, ale uzavření škol v důsledku epidemie onemocnění Covid-19, způsobilo posunutí termínu na říjen až prosinec. Vzhledem ke komplikované situaci na školách a možnému přechodu většího počtu škol na distanční výuku, byly vytvořeny online verze všech dotazníků, které mohou děti vyplnit i mimo školu. Na vybraných školách budou odkazy na online dotazníky dětem a rodičům předány prostřednictvím školy spolu s instrukcemi pro vyplňování. Realizace online dotazování je plánována na listopad a prosinec roku 2020.  

Zdroje dalších informací:

www.ovocedoskol.szif.cz

www.skolniprojekty.info

www.vyzivadeti.cz

Nahoru