SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum zdraví a životního prostředí » Oddělení prvkové analýzy » Placené služby
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Placené služby

Laboratorní analýzy zahrnují široké spektrum matric a stanovovaných prvků. Většina zkoušek je akreditována ČIA.


(kontaktní osoba - Ing. L. Kašparová, tel.: 26708 2670/2662/2772)

 Stanovení prvků se provádí v těchto matricích:

 • voda (pitná, balená, povrchová)
 • výluhy
 • biologický a klinický materiál
 • ovzduší

Z toho k akreditovaným zkouškám patří:

 • Stanovení kovů vpitné, povrchové a balené vodě dle vyhlášky 252/2004 Sb. hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost kontrol vrozsahu Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Hg
 • Stanovení kovů ve vodných výluzích pro vyšetření zdravotní bezpečnosti výrobků přicházejících do styku spitnou vodou dle vyhlášky 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku svodou a na úpravu vody a ve výluzích dle vyhlášky 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let vrozsahu Ag, Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Hg
 • Stanovení prvků vbiologickém materiálu (krev, krevní sérum, krevní plazma, moč, tkáně, vlasy) vrozsahu Pb, Cd, Cr, Mn, Cu, Zn, Hg, Pt
 • Stanovení prvků ve vzorcích ovzduší vrozsahu As, Cd, Cr, Mn, Ni, Pb.

Neakreditované zkoušky:

 • Stanovení dalších prvků (kromě akreditovaných zkoušek) vpitné vodě, výluzích, aerosolu, biologickém a klinickém materiálu a v dalších matricích
 • Stanovení stopových prvků ve vlasech
 • Stanovení rtuti a methylrtuti vrybím mase, ve vlasech a dalších matricích
 • Stanovení jódu vmoči
 • Stanovení prvků vzácných zemin
 • Mineralizace vzorků vmikrovlnné peci
 • Stanovení prvků ve vzorcích kosmetických přípravků

Nahoru