SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum zdraví a životního prostředí » Oddělení hygieny ovzduší » Oddělení hygieny půdy a odpadů » Placené služby
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Placené služby

NRC pro hygienu půdy a odpadů nabízí následující služby: Kontakt: Státní zdravotní ústav, NRC pro pro hygienu půdy a odpadů, Šrobárova 48, Praha 10 100 42 , Telefon: 2 6708 2303, 2 6708 2267 Fax: 2 6708 2303, půdasekr@szu.cz


1. Provedení mikrobiologických rozborů sedimentů z vodních nádrží, rybníků a řek, kalů z čistíren odpadních vod, materiálů určených k rekultivaci, kompostů, zemin, písku venkovních hracích ploch, odpadů, hnojiv, biologických přípravku pro sanaci zemin a odpadů a ovzduší

Odběr vzorků, mikrobiologické vyšetření, základní hodnocení výsledků. Vše podle platných předpisů. (kontaktní osoba - Ing. L. Matějů, tel.: 267082456).

 2. Provedení mikrobiologických rozborů zbytků po anaerobním nebo aerobním rozkladu bioodpadů 

Odběr vzorků, mikrobiologické vyšetření, základní hodnocení výsledků. Vše podle platných předpisů včetně NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1069/2009. (kontaktní osoba - Ing. L. Matějů, tel.: 267082456).

3. Hodnocení účinnosti hygienizace technologíí
Zpracovávajících odpady a hodnocení účinnosti dekontaminace vybraných technologiízpracovávajících odpady ze zdravotnických zařízení. Odběr vzorků, mikrobiologické vyšetření, základní hodnocení výsledků. Vše podle platných předpisů. (kontaktní osoba - Ing. L. Matějů, tel.: 267082456).

4. Dílčí vyšetření zdravotní nezávadnosti stavebních výrobků
Vyrobených zodpadů nebo se zabudovaným odpadem. Výluhové zkoušky, ekotoxikologické testy, mikrobiologické vyšetření, hodnocení výsledků. Vše podle platných předpisů. (kontaktní osoba -Ing. Petra Hofmanová, tel.: 267082379).

5. Stanovení ekotoxicity odpadu
Ve smyslu vyloučení nebezpečné vlastnosti odpadů i pro ukládání odpadů na povrch terénu. Výluhové zkoušky, ekotoxikologické testy, hodnocení výsledků. Vše podle platných předpisů v odpadovém hospodářství. (kontaktní osoba - Ing. Petra Hofmanová, tel.: 267082379).

6. Hodnocení zdravotních rizik z kontaminované půdy

Podklad pro aplikaci zákona č.167/2008 SB., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů. (kontaktní osoba - MUDr. J. Melicherčík, tel.: 267082273 nebo Ing. Anna Cidlinová, tel.: 267082303)

7. Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

Vypracování sdělení nebo osvědčení o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. (kontaktní osoba - MUDr. M. Zimová, tel.: 2 6708 2267 nebo Ing. Z. Podolská tel.: 26708 2562).

 8. Hodnocení zdravotních rizik v rámci rizikových analýz starých ekologických zátěží.

Vypracování stanovisek v rámci platných předpisů a metodických pokynů. (kontaktní osoba - MUDr. M. Zimová, tel.: 2 6708 2267 nebo MUDr. J. Melicherčík tel.: 26708 22273 nebo Ing. Anna Cidlinová, tel.: 267082303).

 9. Posuzování technologií na úpravu, využití a odstranění odpadů včetně provozních jejich provozních řádů 

Vypracování stanovisek v rámci platných předpisů a metodických pokynů. (kontaktní osoba - MUDr. M. Zimová, tel.: 2 6708 2267 nebo Ing. Z. Podolská tel.: 26708 2562).

10.  Hodnocení nakládání s odpady ze zdravotnictví

Vypracování stanovisek v rámci platných předpisů a metodických pokynů, pořádání školení pro pracovníky v oblasti nakládání s touto komoditou odpadu, poskytování konzultací pro zdravotnická zařízení a orgány veřejné správy (státní správy i samosprávy). (kontaktní osoba - MUDr. M. Zimová, tel.: 2 6708 2267 nebo Ing. Z. Podolská tel 26708 2562).

11.  Vypracování expertních stanovisek, vyjádření a posudků v oblasti hygieny odpadů a půdy včetně konzultační činnosti. 
(kontaktní osoba - MUDr. M. Zimová, tel.: 267082267).

Nahoru