Home » Centra » Centrum zdraví, výživy a potravin » Oddělení analýzy bezpečnosti potravin » Popis oddělení
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Popis oddělení

Oddělení je zaměřeno především na oblast analýzy zdravotní bezpečnosti potravin a výživy. Zahrnuje především  hodnocení nebezpečných agens, hodnocení dietární expozice populace a populačních skupin a charakterizaci zdravotního rizika pro významná chemická a biologická agens . Výkon je založen na nezbytných specializovaných laboratorních činnostech, jak vlastních, tak i dalších státních i nestátních subjektů. Laboratoře pracují v režimu akreditovaných pracovišť (ČSN EN ISO/IEC 17025).


Oddělení zahrnuje VŠ a SŠ pracovníky s různorodou specializací, která by měla zajišťovat pokrytí nejdůležitějších odborných specializací nutných k výkonu odborné činnosti v rámci akreditovaných laboratoří. Ty zabezpečují vysoce specializovanou referenční činnost, výkon analýz v rámci dlouhodobých studií v oblasti sledování expozice populace škodlivým agens, ale i nutrientů majících významný vztah ke zdraví. Pracovníci jsou vedle laboratorní činnosti zapojeni do vyhodnocování vlastních i sbíraných dat, do komunikace s širší odbornou veřejností a do vzdělávání, jak formou vlastní přednáškové činnosti, tak i formou školení pro pracoviště OOVZ a akademické instituce. Pracovníci oddělení se významnou měrou podílí na zabezpečení grantových projektů centra na národní i mezinárodní úrovni.V případě dostupné kapacity se podílejí i na expertízní činnosti pro jiné organizace, včetně nestátních organizací, výhradně však v oblasti vlastní specializace.  Uvedené činnosti vytváření technického zázemí pro Oddělení hodnocení zdravotních rizik a aplikované výživy.

Nahoru