SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Vzdělávání » Materiály ze seminářů » Hygiena životního prostředí » Aktuální otázky hygieny životního prostředí » Porada k mezioborovému řešení problematiky...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Porada k mezioborovému řešení problematiky azbestu určená pro pracovníky oborů HOK, HP a HDM a náměstky pro odbornou činnost - Azbest v životním prostředí a ochrana zdraví

která se konala 15. 12. 2014, SZÚ Praha.


  1. Zdravotní rizika expozice azbestu  Zdravotní rizika expozice azbestu (5,14 MB) (Dr. Michael VíT, SZÚ Praha)
  2. Azbest - kvantifikace a kvalita výsledků  Azbest - kvantifikace a kvalita výsledků (10,07 MB) (Ing. Petr Homola, ZÚ se sídlem v Ústí n/L, pracoviště H. Králové)
  3. Identifikace azbestových vláken metodou SEM EDS  Identifikace azbestových vláken metodou SEM EDS (4,55 MB) - přednosti a úskalí. (Ing. K. Lach – ZÚ se sídlem v Ostravě)
  4. Prováděcí předpisy TRGS 517 a TRGS 519 TRGS 517 a TRGS 519 (10,55 MB) (SRN) (Dr. Z. Guschlová, Foster Bohemia s.r.o.)

Nahoru