SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Pověřenec pro ochranu osobních údajů


V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) byl ředitelkou SZÚ jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer / DPO).

KONTAKT:

RNDr. Igor Němec

e-mail: nemec@gdprsolutions_cz

tel: 603 302 029

DPO je kontaktní osobou pro dozorové orgány ČR a EU, pro subjekty údajů - pacienty, zaměstnance, obchodní partnery SZÚ apod.

V kompetenci DPO je zejména:

-   komunikace s Úřadem pro ochranu osobních údajů (Úřad),

-   hlášení incidentů Úřadu,

zpracovávání a udržování dokumentace požadované GDPR  a souvisejícími právními předpisy ČR, jakož i implementace pokynů pro DPO, vydaných pracovní skupinou WP29,

-   koordinace ochrany osobních údajů v rámci SZÚ, popř. školení zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů,

-   metodická podpora pro SZÚ a auditní činnost v oblasti ochrany osobních údajů a další úkoly, vyplývající z právních předpisů,

-   dále sledování souladu praxe při nakládání s osobními údaji s požadavky právních předpisů,

-   popř. zpracování analýzy rizik v dané oblasti a průběžné řízení rizik v organizaci, atd..."

     

Základní informace o zpracování osobních údajů Základní informace o zpracování osobních údajů

Nahoru