SZÚ

Contacts


The National Institute of Public Health
Šrobárova 49/48
100 00, Praha 10

Phone: 00420 26708 1111
E-mail: podatelna@szu_cz

Home » Požadavek na poskytnutí dat spravovaných SZÚ
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Požadavek na poskytnutí dat spravovaných SZÚ


Název:

Požadavek na poskytnutí dat spravovaných Státním zdravotním ústavem (SZÚ)

Formulář:

Požadavek na export dat z databází SZÚ Požadavek na export dat z databází SZÚ

Pokyny:

Žadatel o poskytnutí dat spravovaných Státním zdravotním ústavem (SZÚ) postupuje následovně:

  • Formulář “Požadavek…” stáhne žadatel do svého počítače a náležitě vyplní pole v barevné části formluáře.. 
  • Zašle vyplněnou žádost na adresu zdravust@szu_cz
  • Žadost bude zaregistrována.
  • Podle obsahu požadavku bude tento postoupen příslušným útvarům k posouzení a k vyjádření. 
  • Odpovědný pracovník se vyjádří, zda doporučuje žádost schválit, doplnit údaje v žádosti nebo ji zamítnout na základě posouzení zda je požadavek splnitelný, zda jsou dostupná data a v jakém časovém rozmezí je možno požadavek vyřídit. V případě potřeby doplnění údajů nebo zamítnutí žádosti se uvede důvod. 
  • Žadatel bere na vědomí, že zpracování dat je zpoplatněno dle sazebníku SZÚ. Na základě vyplněné žádosti bude žadatel informován o předběžné kalkulaci ceny.
  • Vyjádření dostane žadatel cestou adresy zdravust@szu_cz nebo přímo od odpovědného pracovníka, kterému byl požadavek zadán ke zpracování (kopie na zdravust@szu_cz). 
  • O požadavcích a jejich zpracování vede SZÚ záznam, kontaktem pro evidence je zdravust@szu_cz.

Případné podněty, prosíme rovněž na adresu zdravust@szu_cz

Up