Home » Centra » Centrum zdraví a životního prostředí » Oddělení hygieny ovzduší a odpadů » Pracoviště hygieny půdy a odpadů
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Pracoviště hygieny půdy a odpadů

Pracoviště hygieny půdy a odpadů se zabývá komplexem hodnocení možných vlivů na zdraví člověka při nakládání s odpady a rizik v souvislosti s kontaminací půdy, především v oblasti starých ekologických zátěží. Prioritní činností je hodnocení zdravotních rizik v oblasti nakládání s odpady a hodnocení vlivů na zdraví   při aplikaci   nových technologií pro úpravu, využívání a odstraňování odpadů. Součástí pracoviště je laboratoř hygieny půdy a odpadů akreditovaná ČIA jako zkušební laboratoř č. 1206.


Více viz.:  NRC pro hygienu půdy a odpadů

Nahoru