SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum zdraví a životního prostředí » Oddělení hygieny ovzduší » Oddělení hygieny půdy a odpadů
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení hygieny půdy a odpadů

Pracoviště hygieny půdy a odpadů se zabývá komplexem hodnocení možných vlivů na zdraví člověka při nakládání s odpady a rizik v souvislosti s kontaminací půdy, především v oblasti starých ekologických zátěží. Prioritní činností je hodnocení zdravotních rizik v oblasti nakládání s odpady a hodnocení vlivů na zdraví   při aplikaci   nových technologií pro úpravu, využívání a odstraňování odpadů. Součástí pracoviště je laboratoř hygieny půdy a odpadů akreditovaná ČIA jako zkušební laboratoř č. 1206.


Více viz.:  Odborná skupina hygieny půdy a odpadů a Národní referenční laboratoř hygieny půdy a odpadů

Nahoru