Home » Centra » Centrum toxikologie a zdravotní bezpečnosti » Oddělení pro bezpečnost speciálních druhů... » Pracoviště mikrobiologie předmětů běžného užívání
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Pracoviště mikrobiologie předmětů běžného užívání


Laboratoř poskytuje/nabízí své služby v těchto oblastech:

 • Mikrobiologické zkoušky čistoty kosmetických prostředků a dalších předmětů běžného užívání
 • Testy účinnosti konzervace kosmetických prostředků (zátěžové/přežívací testy)
 • Mikrobiologické zkoušky doplňků stravy a dalších speciálních druhů potravin
  Zkoušky trvanlivosti potravin (z mikrobiologického hlediska) určených k přímé spotřebě
 • Zkoušky pomnožování L.monocytogenes v potravinách určených k přímé spotřebě
 • Stanovení koncentrace bakterií a plísní v ovzduší vnitřního a venkovního prostředí (školy, zdravotnická zařízení, administrativní budovy, sklady aj.
 • Hodnocení výskytu bakterií a plísní na pevných površích – stěry zdí, výústek klimatice, fan-coilů, předmětů poškozených nevhodným skladováním nebo po haváriích (zatopením, zvlhnutím apod.)
 • Stanovení výskytu bakterií Listeria monocytogenes v prostředí výroben potravin
 • Hodnocení technologií určených k eliminaci nebo redukci množství mikroorganismů v prostředí (technologie určené pro ovzduší nebo cílené na pevné povrchy)
 • Testování účinnosti antimikrobiálních vlastností předmětů zajištěných specifickými látkami, včetně případů použití nanotechnologií – např. rohože do bazénů, výrobky pro děti, kuchyňské pracovní desky a další materiály podle přání zákazníka

K laboratorně získaným výsledků může být vypracován posudek s hodnocením bezpečnosti nebo rizika jako součást tzv. expertiz.

Pozn.: Výčet druhů prací není vyčerpávající, lze provést i další druhy vyšetření a testování. Konkrétní zadání je vhodné dohodnout přímo s jednotlivými VŠ pracovníky NRL (Dr.Špelina, Dr.Klánová)

Nahoru