Home » Centra » Centrum zdraví a životního prostředí » Pracoviště pro analýzu stopových prvků
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Pracoviště pro analýzu stopových prvků

zajišťuje laboratorní činnost včetně konzultací v oblasti stanovení stopových a toxických prvků. Garantem je : RNDr. Lucie Kašparová, telefon: 26708 2670 (2662), fax: 267 311 236


Hlavní činností oddělení - laboratoře akreditované ČIA - je sledování a analýza stopových a toxických prvků ve vzorcích životního a pracovního prostředí, v klinickém a biologickém materiálu pro účely monitorování expozice populace toxickým a stopovým prvkům a v ochraně veřejného zdraví a výzkumná činnost v ochraně a podpoře zdraví.  V těchto činnostech spolupracuje s ostatními odbornými pracovišti centra laboratorních (CLČ) a odborných činností (COČ). V rámci realizace Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí  (MZSO) pracoviště zajišťuje stanovení kovů v biologickém materiálu a ve vzorcích aerosolu.

Mezi ostatní aktivity patří:

  • navrhování, vývoj, zavádění a validace laboratorních vyšetřovacích  metod v oblasti chemických analýz toxických a stopových prvků - aktuálně se jedná o stanovení jódu v moči metodou ICP-MS, stanovení methylrtuti (ryby, vlasy...) a o stanovení lanthanoidů metodou ICP-MS
  • stanovení kotininu a kreatininu v moči
  • odběry vzorků biologického materiálu
  • vývoj a aplikace metod pro stanovení prvků v dalších typech vzorků (např.: stanovení ve výluzích v umělém potu, v kosmetických přípravcích, stanovení jódu v moči a pod.)
  • kontrolní analýzy BET k zabezpečení porovnatelnosti výsledků produkovaných jednotlivými laboratořemi

 

Nahoru