SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum zdraví a životního prostředí » Oddělení prvkové analýzy
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Oddělení prvkové analýzy

zajišťuje laboratorní činnost včetně konzultací v oblasti stanovení stopových a toxických prvků. Garantem je : Mgr. Kateřina Žádná, telefon: 26708 2670 (2662), fax: 267 311 236


Hlavní činností oddělení - laboratoře akreditované ČIA - je sledování a analýza stopových a toxických prvků ve vzorcích životního a pracovního prostředí, v klinickém a biologickém materiálu pro účely monitorování expozice populace toxickým a stopovým prvkům a v ochraně veřejného zdraví a výzkumná činnost v ochraně a podpoře zdraví.  V těchto činnostech spolupracuje s ostatními odbornými pracovišti centra laboratorních (CLČ) a odborných činností (COČ). V rámci realizace Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí  (MZSO) pracoviště zajišťuje stanovení kovů v biologickém materiálu a ve vzorcích aerosolu.

Mezi ostatní aktivity patří:

  • navrhování, vývoj, zavádění a validace laboratorních vyšetřovacích  metod v oblasti chemických analýz toxických a stopových prvků - aktuálně se jedná o stanovení jódu v moči metodou ICP-MS, stanovení methylrtuti (ryby, vlasy...) a o stanovení lanthanoidů metodou ICP-MS
  • stanovení kotininu a kreatininu v moči
  • odběry vzorků biologického materiálu
  • vývoj a aplikace metod pro stanovení prvků v dalších typech vzorků (např.: stanovení ve výluzích v umělém potu, v kosmetických přípravcích, stanovení jódu v moči a pod.)
  • kontrolní analýzy BET k zabezpečení porovnatelnosti výsledků produkovaných jednotlivými laboratořemi

 

Nahoru