Home » Aktuality » Přidělení impakt faktoru časopisu CEJPH
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Přidělení impakt faktoru časopisu CEJPH

Časopis Central European Journal of Public Health vydávaný Státním zdravotním ústavem byl v tomto roce zařazen mezi impaktované časopisy a získal impakt faktor ve výši 0,798.


Časopis Central European Journal of Public Health vydávaný Státním zdravotním ústavem byl v tomto roce zařazen mezi impaktované časopisy a získal impakt faktor ve výši 0,798. Pro účely hodnocení publikačních výsledků se tak CEJPH podle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů posouvá z kategorie časopisů evidovaných v databázi Scopus do kategorie časopisů zařazených do databáze Web of Science společnosti Thomson Reuters.

Nahoru