SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
Praha 10, 100 42
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
Home » Centra » Centrum podpory veřejného zdraví » Program Škola podporující zdraví
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Program Škola podporující zdravíspz_zs_logo.jpg - logo pro ZŠ/SŠ                            spz_ms_barevne_logo.jpg - logo pro MŠ


Program sdružuje školy, pro které zdraví neznamená jen nepřítomnost nemoci, ale vnímají jej jako výsledek vzájemně působících faktorů bio – psycho – sociálních, tzv. holistické pojetí zdraví, které odpovídá i pojetí WHO. Tyto faktory se školy snaží rozvinout pomocí respektu k přirozeným potřebám jednotlivce, podporou komunikace, spolupráce, důrazem na odpovědnost k vlastnímu zdraví a rozvíjením životních kompetencí všech členů školního společenství.

Koordinátorem a garantem programu ŠPZ v České republice je Státní zdravotní ústav (SZÚ) se sídlem v Praze.

Národní síť programu Škola podporující zdraví v ČR je zároveň jedním ze 43 členů evropské sítě Schools for Health in Europe (SHE), která má v Evropě tradici od roku 1992.

 

Programu Škola podporující zdraví byl 18. 11. 2015 věnován celodenní seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Na tomto mezioborovém a meziresortním semináři zaznělo mnoho příspěvků oceňujících program ŠPZ pro jeho komplexnost v pojetí zdraví a v přístupu ke školské prevenci rizikového chování. Krátká reportáž ze semináře, pořádaném pod záštitou poslance Mgr. Petra Kořenka a poslankyně Mgr. Niny Novákové, na kterém vystoupila mj. mezi hosty také ministryně školství, zástupci rezortu zdravotnictví a školství, ředitelka České úřadovny WHO, ústřední školní inspektor a řada ředitelů škol podporujících zdraví je dostupná na https://www.youtube.com/watch?v=lknl7OsY-lY.  

Článek z časopisu Hygiena 61(1), str. 42-43  Seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na téma "Škola podporující zdraví" ke stažení zde 

Publikace, určená pro ZŠ, SŠ "Program Škola podporující zdraví" ke stažení zde

 

V rámci programu Škola podporující zdraví jsme v nedávné době vytvořili metodiku pro Střediska volného času/Domovy dětí a mládeže a Školní družiny/Školní kluby.

 

 Metodika pro střediska volného času a domovy dětí a mládeže

 Metodika pro školní družiny a školní kluby

 

Informace o síti Zdravých školních jídelen naleznete zde a publikace ke stažení ze Zdravých školních jídelen zde

 


Nahoru