SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Mezilaboratorní porovnávání » Programy způsobilosti pro venkovní, vnitřní a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Programy způsobilosti pro venkovní, vnitřní a pracovní ovzduší

ovzdusi.jpg V této sekci lze nalézt  plán programů způsobilosti na rok 2022. Dále jsou zde uvedeny základní  informace  k pořádaným programům a předběžná přihláška.


Pracoviště pořádá programy zkoušení způsobilosti zaměřené na vzorkování venkovního, vnitřního a částečně i pracovního ovzduší, na analýzu reálných i syntetických vzorků. Níže na stráce naleznete popis jednotlivých programů či případně další dokumenty týkajícící se mezilaboratroního porovnávání.

AKTUÁLNÍ - program zkoušení způsobilosti laboratoří - PT#O/6A/2022 - Stanovení těkavých organických látek ve venkovním a vnitřním ovzduší a PT#O/6B/2022 - Stanovení těkavých organických látek v pracovním prostředí. Vzorky pro PT#O/6/2022 budou připraveny spikováním sorpčních trubiček firmy SKC směsí standardů.. Předávání vzorků proběhne dne 18. 10. 2022 od 9:00 do 15 hodin. Vzorky budou k dispozici v SZÚ na pracovišti Laboratoře ovzduší Centra zdraví a životního prostředí v budově č. 5, v místnosti č. 204 ve druhém patře. cena PT#O/6/2022 je 2 810,- Kč (+ 21 % DPH).

PT#O/1/rok - Stanovení PAU

Vzorek pro zkoušení způsobilosti laboratoří pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) pro venkovní ovzduší.


 

PT#O/2/rok - Stanovení aldehydů a ketonů

Vzorky jsou určeny na kontrolu stanovení aldehydů a ketonů sorpcí na trubičky s náplní silikagelu pokrytého 2,4,-dinitrofenylhydrazinem.


 

PT#O/5/rok - Stanovení prvků (kovů) v prašném aerosolu

Vzorky pro stanovení prvků v prašném aerosolu


 

PT#O/6A/rok a PT#O/6B/rok - Stanovení těkavých organických látek ve venkovním, vnitřním a pracovním prostředí

Vzorky pro a stanovení těkavých organických látek pro vnitřní, venkovní a pracovní prostředí na sorpčních trubičkách firmy SKC.


 

PT#O/8/rok - Setkání mobilních měřicích jednotek

Setkání mobilních měřicích jednotek v roce 2020 a srovnávací měření pro gravimetrické stanovení definované frakce prachu PT # O/8/2020 je zdůvodu  nepříznivé epidemiologické situace zrušeno.


 

PT#O/9/rok - Stanovení koncentrace suspendovaných částic pomocí čítačů částic

Toto PZZ je připraveno pro přístroje, které jsou v posledních letech používané pro měření koncentrace suspendovaných částic ve vnitřním i vnějším prostředí – na optické čítače částic (Grimm, Microdust…).


 

Nahoru