Home » Mezilaboratorní porovnávání » Programy způsobilosti pro venkovní, vnitřní a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Programy způsobilosti pro venkovní, vnitřní a pracovní ovzduší

ovzdusi.jpg V této sekci lze nalézt  plán programů způsobilosti na rok 2021. Dále jsou zde uvedeny základní  informace  k pořádaným programům a předběžná přihláška.


Pracoviště pořádá programy zkoušení způsobilosti zaměřené na vzorkování venkovního, vnitřního a částečně i pracovního ovzduší, na analýzu reálných i syntetických vzorků. Níže na stráce naleznete popis jednotlivých programů či případně další dokumenty týkajícící se mezilaboratroního porovnávání.

AKTUÁLNÍ PROGRAM ESPT: 6A Stanovení těkavých organických látek sorpcí na aktivní uhlí ve venkovním a vnitřním ovzduší. 6B Stanovení těkavých organických látek sorpcí na aktivní uhlí v pracovním ovzduší. Termín předávání vzorků: 19. a 20. 10. 2021

Srovnávací měření mobilních měřicích systémů, 18. až 21. 10. 2021 v Zákupech. Zde si dovoluji přiložit druhý info cirkulář, doklad o bezinfekčnosti a hezké zpracování podkladů k celé akci
od KHS Liberec (za které jim děkuji). Takže dá-li bůh a covidová nařízení, snad to letos vyjde. Epidemiologická opatření stanoví KHS Liberec podle aktuální situace ... ale myslím, že Vaše proočkování může mnohé zjednodušit.

PT#O/1/rok - Stanovení PAU

Vzorek pro zkoušení způsobilosti laboratoří pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) pro venkovní ovzduší.


 

PT#O/2/rok - Stanovení aldehydů a ketonů

Vzorky jsou určeny na kontrolu stanovení aldehydů a ketonů sorpcí na trubičky s náplní silikagelu pokrytého 2,4,-dinitrofenylhydrazinem.


 

PT#O/5/rok - Stanovení prvků (kovů) v prašném aerosolu

Vzorky pro stanovení prvků v prašném aerosolu


 

PT#O/6A/rok a PT#O/6B/rok - Stanovení těkavých organických látek ve venkovním, vnitřním a pracovním prostředí

Vzorky pro a stanovení těkavých organických látek pro vnitřní, venkovní a pracovní prostředí na sorpčních trubičkách firmy SKC.


 

PT#O/8/rok - Setkání mobilních měřicích jednotek

Setkání mobilních měřicích jednotek v roce 2020 a srovnávací měření pro gravimetrické stanovení definované frakce prachu PT # O/8/2020 je zdůvodu  nepříznivé epidemiologické situace zrušeno.


 

PT#O/9/rok - Stanovení koncentrace suspendovaných částic pomocí čítačů částic

Toto PZZ je připraveno pro přístroje, které jsou v posledních letech používané pro měření koncentrace suspendovaných částic ve vnitřním i vnějším prostředí – na optické čítače částic (Grimm, Microdust…).


 

Nahoru