Home » Mezilaboratorní porovnávání » Programy způsobilosti pro venkovní, vnitřní a...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Programy způsobilosti pro venkovní, vnitřní a pracovní ovzduší

ovzdusi.jpg V této sekci lze nalézt  plán programů způsobilosti na rok 2017. Dále jsou zde uvedeny základní  informace  k pořádaným programům a předběžná přihláška.


Pracoviště pořádá programy zkoušení způsobilosti zaměřené na vzorkování venkovního, vnitřního a částečně i pracovního ovzduší, na analýzu reálných i syntetických vzorků. Níže na stráce naleznete popis jednotlivých programů či případně další dokumenty týkajícící se mezilaboratroního porovnávání.

Nejbližší pořádaný program:


Stanovení těkavých organických látek ve vnitřním a venkovním ovzduší a Stanovení těkavých organických látek v pracovním prostředí (PT#O/6A/2018 a PT#O/6B/2018)

Předávání vzorků proběhne ve dnech 30. a 31. 10. 2018 od 9:00 do 15 hodin. Vzorky budou k dispozici v SZÚ na pracovišti Laboratoře ovzduší v budově č. 5, v místnosti č. 204 ve druhém patře.

 

 

 

 

 

Základní informace k pořádaným programům

PT#O/1/rok - Stanovení PAU

Vzorek pro zkoušení způsobilosti laboratoří pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) pro venkovní ovzduší.


 

PT#O/2/rok - Stanovení aldehydů a ketonů

Vzorky jsou určeny na kontrolu stanovení aldehydů a ketonů sorpcí na trubičky s náplní silikagelu pokrytého 2,4,-dinitrofenylhydrazinem.Na rok 2017 není toto PZZ plánováno


 

PT#O/3/rok - Stanovení oxidu dusičitého (NO2)

Vzorky pro zkoušení způsobilosti pro stanovení oxidu dusičitého v ovzduší budou připraveny jako pět vzorků různých koncentracích a jeden slepý vzorek.


 

PT#O/4/rok - Stanovení formaldehydu (HCHO)

PZZ pro stanovení koncentrace formaldehydu fotometrickou metodou bude také složen ze sady pěti vzorků různých koncentrací a jednoho slepého vzorku.  


 

PT#O/5/rok - Stanovení prvků (kovů) v prašném aerosolu

Vzorky pro stanovení prvků v prašném aerosolu


 

PT#O/6A/rok a PT#O/6B/rok - Stanovení těkavých organických látek ve venkovním, vnitřním a pracovním prostředí

Vzorky pro a stanovení těkavých organických látek pro vnitřní, venkovní a pracovní prostředí na sorpčních trubičkách firmy SKC.


 

PT#O/7/rok - Stanovení SO2, CO a NO v tlakových lahvích

 Stanovení SO2, CO a NO v tlakových lahvích není na rok 2017 plánováno.


 

PT#O/8/rok - Setkání mobilních měřicích jednotek

Setkání mobilních měřicích jednotek letos NEBUDE .


 

PT#O/9/rok - Stanovení koncentrace suspendovaných částic pomocí čítačů částic

Toto PZZ je připraveno pro přístroje, které jsou v posledních letech používané pro měření koncentrace suspendovaných částic ve vnitřním i vnějším prostředí – na optické čítače částic (Grimm, Microdust…).


 

Nahoru