SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Povinně zveřejněné informace » Veřejné zakázky a poptávky » Pronájem tlakových lahví, dodávka plynů
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Pronájem tlakových lahví, dodávka plynů

  Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 6 a 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.


 

1) služba pro zadavatele na pronájem ocelových lahví na technické a speciální plyny na období

červenec 2011 - prosinec 2012

· lahve TP 150+200 bar, 300 bar počet lahví 135 ks (128 ks pro Prahu, 7 ks pro Brno)

· lahve acetylen počet lahví 10 ks ( 9 ks pro Prahu, 1 ks pro Brno)

· lahve SP 150+200 bar počet lahví 40 ks ( 36 ks pro Prahu, 4 ks pro Brno)

· lahve léčiva počet lahví 6 ks

· cryonádoba 180 l 1 ks pro Prahu

2) dodávka plynů, kalibračních plynů, suchého ledu

· kyslík technický, kyslík medicinální, dusík 4.0, dusík potravin.4.8, dusík 5.0, kapalný dusík 5.0, vzduch stlačený, vzduch medicinální, syntetický vzduch, syntetický vzduch bez uhlovodíků, argon 4.6. argon 4.8, argon 5.0, argon-metan, acetylen čistý, acetylen pro fotometrii, helium 4.6, helium 5.0, helium 5.6, helium 6.0, vodík 3.0, vodík 5.0, CO2, CO2 „S“, oxid dusný med., methan 4.5, kyslík pro dýchání (počty příloha č.2)

· kalibrační plyn (složení a počet -viz příloha č.3)

· suchý led kostky

3) dodávka kapalného dusíku 5.0 - 1x týdně do SZÚ , budova č.23 a 25

Zadavatel dále požaduje zajištění dopravy a transportu (tj. vynesení do 2. patra) ocelových lahví na určené místo na dislokovaném pracovišti v Brně.

Zakázka je uzavřena viz rozhodnutí:

rozhodnuti.pdf

 

Nahoru