Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro E. coli a shigely » Prosba o vyplnění dotazníku „DIAGNOSTIKA...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Prosba o vyplnění dotazníku „DIAGNOSTIKA STŘEVNĚ- PATOGENNÍCH E. COLI“


Vážené kolegyně a kolegové, kteří se účastníte EHK okruhu „Bakteriologická diagnostika“, prosíme vás o vyplnění on-line dotazníku k problematice diagnostiky střevně-patogenních E. coli. Dotazník naleznete v odkazu  https://1url.cz/xMjFw

Vyplňte jej nejpozději do 14.6.2019

Děkujeme za spolupráci.

Centrum epidemiologie a mikrobiologie, Národní referenční laboratoř pro E. coli a shigely

 

 

 

Nahoru