SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro mykobakterie » Publikace
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Publikace

Vybrané publikace (od roku 2000) pracovníků Národní referenční laboratoře pro mykobakterie.


 

Kubín M., Havelková M.,  Hynčicová I., Švecová Z., Kaustová J., Kremer K., van Soolingen D.: The first occurence of a multi-drug resistant tuberculosis epidemic in the Czech Republic caused by genetically closely related Mycobacterium tuberculosis strains. Centr. Eur. J. publ. Health, 8, 2000, 1, p24-27

Havelková M.: Kultivační vyšetření v mykobakteriologii Remedia-Klin. mikrobiol. 2000,(6-7), 197-200

Havelková M.: Tuberkulóza v České republice - současný stav Medica revue 3, 2000, 17-18

Havelková M.: RFLP analýza kmenů Mycobacterium tuberculosis v souvislosti s „berounskou epidemií" Zprávy CEM, 10, 2000, 410

Kolektiv autorů: Technical Guide- Sputum examination for tuberculosis by direct microscopy in low income countries, 5. vydání, 2000, IUATLD, Paris

Kolektiv autorů: Anti-tuberculosis drug resistance in the world. Report No.2- Prevalence and trends. The WHO/IUATLD Global project on anti-tuberculosis drug  resistance surveillance. WHO/CDS/TB2000.278, Geneva 2000, 164-165

Havelková,M., Príkazský,V., Kaustová, J., Švejnochová,M.:  Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v České a Slovenské republice v roce 2000 Příloha č. 6/2000 k Acta HEM, 1-29

Havelková M. : Rekurentní tuberkulóza. Medicína 1/VII, str. 13,2001

Havelková M.: Epidemie tuberkulózy v městě Leicester ve Velké Británii Zprávy CEM 4, 2001,163

Kolektiv autorů.: Global trends in Resistance to Antituberculosis Drugs N Engl J Med, 2001, vol. 344, No. 17, 1294-1303

Havelková,M., Príkazský,V., Kaustová, J., Švejnochová,M.:  Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v České a Slovenské republice v roce 2000 Příloha č. 6/2001 k Acta HEM, 1-27

Príkazský V., Havelková,M.: Nová generace genetických markerů a technik v epidemiologii tuberkulózy  Zprávy CEM 6, 2002, 256 - 257

Havelková,M., Šlosárek ,M., Janota,J.:  Nové možnosti terapie multirezistentní tuberkulózy - předběžné sdělení Zprávy CEM 4, 2002, 176- 179

Príkazský V., Havelková M.: Indoor air -risk factor for tuberculosis  Indoor Built Environ 2002; 11: 237

Havelková,M., Šlosárek,M., Hynčicová,I., Janota,J.: Současné možnosti farmakoterapie multirezistentní tuberkulózy - studie citlivosti multirezistentních kmenů Mycobacterium tuberculosis na antituberkulotika a další antibakteriální léky Klin mikrobiol inf lék 2002; 8 (4) : 164-170

Havelková,M., Príkazský,V., Kaustová, J., Švejnochová,M.:  Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v České a Slovenské republice v roce 2001 Příloha č.6/2002 k Acta HEM, 1-27

Havelková, M., Príkazský, V.: Mykobakteriologická diagnostika v České republice v roce 2001. Zprávy CEM , 2002, 11(9), 383 - 386

Havelková, M., Šlosárek, M.: EHK  295 Mykobakterie - citlivost na antituberkulotika. Zprávy CEM, 2002, 11(9), 390-391

Pavlík, I., Dvorská, L., Bartoš, M., Havelková, M., Kremer, K., van Soolingen, D.: Molecular epidemiology of bovine tuberculosis in the Czech republic and Slovakia in the period 1965 - 2001 studied by spoligotyping. Vet.Med.-Czech, 47, 2002 (7), 181-194

Havelková, M., Hynčicová, I., Príkazský,V., Šlosárek, M., Janota, J.: Tuberkulóza vyvolaná multirezistentními kmeny Mycobacterium tuberculosis. Část 1 - Mikrobiologická a epidemiologická analýza. Stud. Pneumol. Phtiseol., 2003, 63, č.2, 64-73

Havelková, M., Hynčicová, I., Príkazský, V., Vobora A.: Tuberkulóza vyvolaná multirezistentními kmeny Mycobacterium tuberculosis. Část 2 - Molekulárně biologická analýza. Stud. Pneumol. Phtiseol., 2003, 63, č.2, 74-80

Havelková, M., Príkazský, V., Trnka L., Krejbich F.: Molekulární epidemiologie tuberkulózy vězňů. Zprávy CEM, 2003, 12(3), 128-130

Príkazský V., Havelková M., Bencko V.: Indoor air as a risk factor for tuberculosis. Indoor  Built Environ, 2003, 12, 47-53  

Havelková, M., Hynčicová-Zemanová, I., Príkazský, V., Šlosárek, M., Janota, J.: Multirezistentní tuberkulóza v České republice. Čas. Lék. čes., 2003, 142, No.6, 356-364

Havelková, M., Mezenský L.: Testování citlivosti Mycobacterium tuberculosis na základní antituberkulotika.  Doplněk k Doporučeným standardním metodám v mikrobiologii mykobakteriálních infekcí. Zprávy CEM, 2003, 12(9),389-391.

Havelková, M., Príkazský V.: Mykobakteriologická diagnostika v České republice v roce 2002. In: Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v České a Slovenské republice v roce 2002. Příloha k Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica č.5/ 2003,  4-38

Havelková M., Príkazský V., Zemanová I.: Tuberculosis caused by multidrug-resistant strains of Mycobacterium tuberculosis in the Czech Republic (1999-2001). Microbiological, epidemiological and DNA-analysis. Sborník abstrakt Third meeting of concerted action project „New generation genetic markers and techniques for the epidemiology and control of tuberculosis", (QLK2-CT-2000-00630), Praha 2003, p.69    

Príkazský V., Havelková, M.: Výsledky Informačního systému bacilární tuberkulózy v roce 2002. Zprávy CEM 2003; 12 (10) 429-430   Havelková, M., Mezenský, L.:  Testování citlivosti Mycobacterium tuberculosis na základní antituberkulotika. Doplněk k Doporučeným standardním metodám v mikrobiologii mykobakteriálních infekcí Klin mikrobiol inf lék 2003; 9 (6): 302-304

Havelková, M., Charvátová, L., Janota, J.: Nová metoda identifikace mykobakterií pomocí DNA-Strip technologie.Zprávy CEM 2003; 12 (12): 516-519

Príkazský V., Havelková M.: Mykobakteriologická diagnostika v České republice v roce 2003 In: Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v České a Slovenské republice v roce 2003. Příloha k Acta Hygienica, epidemiologica et microbiologica č.3/2004.

Martín-Casabona,N., Bahrmand,A.R., Curcio,M., Feldman,K., Havelková,M. et al.:  Non- tuberculous mycobacteria: patterns of isolation. A multi-country retrospective survey. Int J Lung Dis 8(10): 1186-1193, 2004

Homolka J., Krejbich F., Havelková M.: Rezistence kmenů Mycobacterium tuberculosis na antituberkulotika v České republice. Čas. Lék. čes. , 2004, 143, 12, 836-839

M. Havelková, I. Pavlík: Veterinární a humánní medicína v epidemiologii tuberkulózy Zprávy CEM, 2005, 14(1), 28-35

Lukas M., Bortlik M., Donoval R., Havelkova M.: Screening for latent tuberculosis before anti-TNF α therapy by QuantiFERON-TB Gold ELISA Test . Přednáška, OIBD meeting (International Organization for the Study of Inflammatora Bowel disease) Annual Meeting 2006, March 30th-April 1st, Bakabung, South Africa.

Shah NS., Wright A., Drobniewski F., Havelková M., Portaels F., Rüsch-Gerdes S.: Extensive Second-Line Drug Resistance in tuberculosis („XDR TB"): Global Survey of Supranational Reference Laboratories. MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report Vol. 55,No. 11, 2006, Dpt. Of Health and Human Services Centers for Disease Control nad Prevention.

Wright A., Bai G., Barrera l., Drobniewski F., Havelková M., Portaels F., et al.: Emergence of Mycobacterium tuberculosis with extensive resistance to second-line drugs - worldwide, 2000 - 2004. MMWR 2006, Vol. 55, No.11.

Havelková M.: Quantiferon-TB Gold In Tube - Nová metoda rychlé diagnostiky tuberkulózy. Pilotní studie. Stud Pneumol Phtiseol 67, 2007, 6: 246-252

Havelková M., Príkazský V.: Výroční zpráva o mykobakteriologické diagnostice v České republice v roce 2006.

Havelková M.: QuantiFERON-TB Gold v diagnostice tuberkulózy. Problematika neurčitých výsledků.  Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 4, 2007, 2,   Suplementum Tuberkulóza a netuberkulózní mykobakteriózy, S8

Havelkova M., Vencovsky J., Forejtova S., Jarosova K., Putova I: Performance of  QuantiFERON -TB Gold test in screening for LTBI and ruring anti TNF alpha treatment. 28 th Annual Congress of the European Society of Mycobacteriology, Athens, Greece. Abstract Book, 2007, 79.

Havelková M.: Tuberkulóza. Informační leták. 2007, Státní zdravotní ústav

Havelková M.: QuantiFERON-TB Gold In Tube - nová metoda rychlé diagnostiky tuberkulózy. Stud.Pneumol.Phtiseol. 67, 2007, 6, 246-252

Kolektiv autorů :JMM paper no. JMM/2010/019513: Human-to-human and human-to-dog Mycobacterium tuberculosis transmission studied by IS6110 RFLP analysis

Havelková M.: Rychlá laboratorní diagnostika tuberkulózy a mykobakterióz. Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, 2009, 6, Suplementum 1, 21-22

Bártů,V., Havelková, M., Kopecká, E.:  QuantiFERON®-TB Gold  in the Diagnosis of Active Tuberculosis. J. Int. Med. Res., 2008; 36: 434-437

Bártů,V., Havelková, M., Kalina, P. et al.: Použití testu : QuantiFERON®-TB Gold  In-Tube  u pražských nemocných hlášených do Národního registru tuberkulózy. Stud. Pneumol. Phtiseol., 68, 2008, 3: 93-99

Bodnárová, M., Štork, J., Havelková, M. et al.: Atypická mykobakterióza a úskalí její léčby. Čs. Dermatologie, 83, 2008, 6:305-309

Havelková, M.: Výroční zpráva  o mykobakteriologické diagnostice v České republice v roce 2007. SZÚ 2008,

Pavlík, I., Dvorská, l., Havelková,M. et al.: JMM paper No. JMM/2010/019513: Human-to-human and human-to-dog Mycobacterium transmission studied by IS6110 RFLP analysis.

Macek,P., Kočvara,R., Bodnarová, M., Havelková, M., Ježek, P., Pavlík, I.:Mycobacterium marinum epididymoorchitis: case report and literature review. Urologia Internationalis, Ms. No. : 201101001

 

 

Kubín M., Havelková M.,  Hynčicová I., Švecová Z., Kaustová J., Kremer K., van Soolingen D.: The first occurence of a multi-drug resistant tuberculosis epidemic in the Czech Republic caused by genetically closely related Mycobacterium tuberculosis strains. Centr. Eur. J. publ. Health, 8, 2000, 1, p24-27

Havelková,M., Šlosárek,M., Hynčicová,I., Janota,J.: Současné možnosti farmakoterapie multirezistentní tuberkulózy - studie citlivosti multirezistentních kmenů Mycobacterium tuberculosis na antituberkulotika a další antibakteriální léky Klin mikrobiol inf lék 2002; 8 (4) : 164-170

Havelková, M., Hynčicová, I., Príkazský,V., Šlosárek, M., Janota, J.: Tuberkulóza vyvolaná multirezistentními kmeny Mycobacterium tuberculosis. Část 1 - Mikrobiologická a epidemiologická analýza. Stud. Pneumol. Phtiseol., 2003, 63, č.2, 64-73

Havelková, M., Hynčicová, I., Príkazský, V., Vobora A.: Tuberkulóza vyvolaná multirezistentními kmeny Mycobacterium tuberculosis. Část 2 - Molekulárně biologická analýza. Stud. Pneumol. Phtiseol., 2003, 63, č.2, 74-80

Havelková, M., Hynčicová-Zemanová, I., Príkazský, V., Šlosárek, M., Janota, J.: Multirezistentní tuberkulóza v České republice. Čas. Lék. čes., 2003, 142, No.6, 356-364

Havelková M., Príkazský V., Zemanová I.: Tuberculosis caused by multidrug-resistant strains of Mycobacterium tuberculosis in the Czech Republic (1999-2001). Microbiological, epidemiological and DNA-analysis. Sborník abstrakt Third meeting of concerted action project „New generation genetic markers and techniques for the epidemiology and control of tuberculosis", (QLK2-CT-2000-00630), Praha 2003, p.69

 

Azevedo L, Stolnaja L, Tietzeova E, Hrebicek M, Hruba E, Vilarinho L, Amorim A. and Dvorakova L. (2003): New polymorphic sites within ornithine transcarbamylase gene: population genetic studies and implications for diagnosis. Molecular Genetics and Metabolism 78: 152-157.

Fornůsková D., Tietzeová E., Tesařová M., Hansíková H., Honzík T., Černá L., Zeman J. (2006): Funkční postižení dvou a více vývojově odlišných tkání vede k podezření na mitochondriální etiologii onemocnění. In: Lebl J. et Macek M. (2006): Kazuistiky z molekulární genetiky. Galen, Praha, pp. 135 - 137.

Fornuskova D., Brantova O., Tesarová M., Stiburek L., Honzik T., Wenchich L., Tietzeova E., Hansikova H., Zeman J. (2008): The impact of  mitochondrial tRNA mutations on the amount of ATP synthase diffirents in the brain compared to other tissues. Biochimica et Biophysica Acta 2008 May;1782(5):317-25. Epub 2008 Feb 15.

 

 

 

Nahoru