SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro stafylokoky » Publikace CEM
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Publikace CEM

Články se stafylokokovou tematikou publikované pracovníky Centra epidemiologie a mikrobiologie.


Laboratorní diagnostika v nrl pro stafylokoky cem – SZÚ v roce 2021. Petr Petráš, Radoslava Hutníková, Michaela Šimková, Hana Pejšová. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2022; 31(5): 181–185 Laboratorní diagnostika v NRL pro stafylokoky CEM – SZÚ v roce 2021. Petr Petráš, Radoslava Hutníková, Michaela Šimková, Hana Pejšová. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2022; 31(5): 181–185 (284,04 KB)
 

Případy PVL pneumonie registrované v NRL pro stafylokoky CEM SZÚ 2015–2021. Petr Petráš, Radoslava Hutníková, Jana Kekláková, Tereza Měřínská. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2021; 30(11): 374–376. Případy PVL pneumonie registrované v NRL pro stafylokoky CEM SZÚ 2015–2021. Petr Petráš, Radoslava Hutníková, Jana Kekláková, Tereza Měřínská. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2021; 30(11): 374–376. (122.65 KB)

 

Sledování klinických kmenů Staphylococcus aureus pozitivních na exfoliatin D z let 2004 – 2020 v NRL pro stafylokoky CEM SZÚ. Petr Petráš, Tereza Měřínská, Radoslava Hutníková, Jana Kekláková. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2021; 30(10): 327–330 Sledování klinických kmenů Staphylococcus aureus pozitivních na exfoliatin D z let 2004 – 2020 v NRL pro stafylokoky CEM SZÚ. Petr Petráš, Tereza Měřínská, Radoslava Hutníková, Jana Kekláková. Zprávy CEM (SZÚ, Praha). 2021; 30(10): 327–330 (344.86 KB)

 

Laboratorní diagnostika v NRL pro stafylokoky CEM SZÚ v roce 2020. Petr Petráš, Radoslava Hutníková, Jana Kekláková. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2021; 30(7–8): 232–235. Laboratorní diagnostika v NRL pro stafylokoky CEM SZÚ v roce 2020. Petr Petráš, Radoslava Hutníková, Jana Kekláková. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2021; 30(7–8): 232–235. (276.70 KB)

 

Sledování produkce hyaluronidázy u kmenů rodu Staphylococcus v ČR – v NRL pro stafylokoky v letech 2004–2020. Petráš P, Měřínská T, Hutníková R. ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2021; 30(5) Sledování produkce hyaluronidázy u kmenů rodu Staphylococcus v ČR – v NRL pro stafylokoky v letech 2004–2020. Petráš P, Měřínská T, Hutníková R. ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2021; 30(5) (264.08 KB)

 

Identifikace koaguláza negativních stafylokoků z klinického materiálu v NRL pro stafylokoky v letech 2000-2020  Identifikace koaguláza negativních stafylokoků z klinického materiálu v NRL pro stafylokoky v letech 2000-2020. Petráš P, Měřínská T, Hutníková R. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2021; 30(2):61-67(5.0 MB)

 

Taxonomické změny v rodu Staphylococcus Taxonomické změny v rodu Staphylococcus. Petráš P, Švec P. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2020; 29(11):444-446(1.40 MB)

 

Laboratorní diagnostika v NRL pro stafylokoky CEM–SZÚ v roce 2019 Laboratorní diagnostika v NRL pro stafylokoky CEM–SZÚ v roce 2019. Petráš P, Kekláková J, Hutníková R. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2020; 29(7):295-299 (188.16 KB)

 

Sledování exfoliatin-pozitivních kmenů Staphylococcus aureus v NRL pro stafylokoky v letech 1998–2019. Petráš P, Kekláková J, Hutníková R. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2020; 29(2):69-73 Sledování exfoliatin-pozitivních kmenů Staphylococcus aureus v NRL pro stafylokoky v letech 1998–2019. Petráš P, Kekláková J, Hutníková R. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2020; 29(2):69-73 (104.83 KB)

 

Stafylokokový syndrom toxického šoku v České republice za 36 let sledování v NRL pro stafylokoky CEm SZÚ. Petráš P, Kekláková J, Hutníková R. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2019; 28(10):404-408 Stafylokokový syndrom toxického šoku v České republice za 36 let sledování v NRL pro stafylokoky CEm SZÚ. Petráš P, Kekláková J, Hutníková R. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2019; 28(10):404-408 (328.31 KB)

 

Staphylococcus argenteus Staphylococcus argenteus - nový druhy koaguláza-pozitivního stfylokoka. Petráš P, Keklaková J, Hutníková R. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2019; 28(7):262-263 (895.81 KB)

 

Laboratorní diagnostika v NRL pro stafylokoky CEM – SZÚ v roce 2018 Laboratorní diagnostika v NRL pro stafylokoky CEM – SZÚ v roce 2018. Jana Kekláková, Radoslava Hutníková, Petr Petráš. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2019; 28(2) (302.44 KB)

 

ORIDES – orientační identifikace koaguláza-negativních stafylokoků – verze 2018 ORIDES – orientační identifikace koaguláza-negativních stafylokoků – verze 2018 (97,10 KB)

 

Staphylococcus edaphicus, nový druh methicilin-rezistentního stafylokoka z Antarktidy. Petr Petráš, Jana Kekláková. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2018; 27(3-4) Staphylococcus edaphicus, nový druh methicilin-rezistentního stafylokoka z Antarktidy. Petr Petráš, Jana Kekláková. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2018; 27(3-4) (57,04 KB)

 

Další případ letální PVL pneumonie Další případ letální PVL pneumonie. Jan Tkadlec, Jarmila Hankeová, Petr Foldyna, Jana Kekláková, Emilie Blažková, Petr Petráš. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2018; 27(2) (112,78 KB)

 

Pantůček R, Sedláček I, Indráková A, Vrbovská V, Mašlaňová I, Kovařovic V, Švec P, Králová S, Krištofová L, Kekláková J, Petráš P, Doškař J. Staphylococcus edaphicus sp. nov., isolated in Antarctica, harbours mecC gene and genomic islands with suspected role in adaptation to extreme environment. Appl Environ Microbiol. 2017 Oct 27 Pantůček R, Sedláček I, Indráková A, Vrbovská V, Mašlaňová I, Kovařovic V, Švec P, Králová S, Krištofová L, Kekláková J, Petráš P, Doškař J. Staphylococcus edaphicus sp. nov., isolated in Antarctica, harbours mecC gene and genomic islands with suspected role in adaptation to extreme environment. Appl Environ Microbiol. 2017 Oct 27 (1,83 MB)

 

Petr Petráš, Jana Kekláková, Emilie Blažková.  Smrtelné případy pneumonie vyvolané kmenem Staphylococcus aureus s produkcí Pantonova - Valentinova leukocidinu. ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2018; 27(1) Petr Petráš, Jana Kekláková, Emilie Blažková. Smrtelné případy pneumonie vyvolané kmenem Staphylococcus aureus s produkcí Pantonova - Valentinova leukocidinu. ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2018; 27(1) (71,56 KB)

 

 Ivana Vítková, Martina Lengerová, Milan Kratochvíl, Viktor Agalarev, Jana Sokolová, Petr Petráš. Staphylococcus condimenti jako původce sepse u oslabeného pacienta – kazuistika. ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2017; 26(4) Ivana Vítková, Martina Lengerová, Milan Kratochvíl, Viktor Agalarev, Jana Sokolová, Petr Petráš. Staphylococcus condimenti jako původce sepse u oslabeného pacienta – kazuistika. ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2017; 26(4) (69,05 KB)


Sokolová J, Varbanovová I, Blažková E, Petráš P. Případy syndromu toxického šoku v České republice 2012–2015. Případy syndromu toxického šoku v České republice 2012–2015. (156,04 KB)
Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2016; 25(2): 61–64.

 

Rájová J, Pantůček R, Petráš P, Varbanovová I, Mašlaňová I, Beneš J. Necrotizing pneumonia due to clonally diverse Staphylococcus aureus strains producing Panton-Valentine leukocidin: the Czech experience. Necrotizing pneumonia due to clonally diverse Staphylococcus aureus strains producing Panton-Valentine leukocidin: the Czech experience. (164,72 KB)
 Epidemiol Infect 2016; 144 (3): 507–515  doi: 1.1017/S09 502 6881 5001521.

 

Botka T, Růžičková V, Konečná H, Pantůček R, Rychlík I, Zdráhal Z, Petráš P, Doškař J. Complete genome analysis of two new bacteriophages isolated from impetigo strains of Staphylococcus aureus. Complete genome analysis of two new bacteriophages isolated from impetigo strains of Staphylococcus aureus. (156,04 KB)
Virus Genes 2015; 51(1): 122–131.  doi: 10.1007/s11262-015-1223-8.


Švec P, De Bel A, Sedláček I, Petráš P, Gelbíčová T, Černohlávková J, Mašláňová I, Cnockaert M, Varbanovová I, Echahidi F, Vandamme P, Pantůček R.  Staphylococcus petrasii subsp. pragensis subsp. nov., occurring in human clinical material. Int J Syst Evol Microbiol 2015; 64(7)č: 2071–2077.   Published i papers in press: March 31, 2015; as doi: 10.1099/ijs.0.000220. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25829332

 

 Švec P, Pantůček R, Sedláček I, Petráš P. Aktuální změny v rodu Staphylococcus 2013 – 2015.  Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2015; 24(4): 140–143.  Švec P, Pantůček R, Sedláček I, Petráš P. Aktuální změny v rodu Staphylococcus 2013 – 2015. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2015; 24(4): 140–143. (166,11 KB)


Botka T, Růžičková V, Konečná H, Pantůček R, Rychlík I, Zdráhal Z, Petráš P, Doškař J. Complete genome analysis of two new bacteriophages isolated from impetigo strains of Staphylococcus aureus . Virus Genes 2015; 51(Aug. ): 122–131.  doi: 10.1007/s11262-015-1223-8.   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26135320


Prusík F, Varbanovová  I, Petráš P. Kožní infekce vyvolaná methicilin-rezistentním kmenem Staphylococcus aureus s produkcí Pantonova-Valentinova leukocidinu. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2014; 23(7): 246–248. http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/Zpravy_EM/23_2014/07_cervenec/246_kozni_infekce.pdf


De Bel A, Švec P, Petráš P, Sedláček I, Pantůček R, Echahidi F, Pierard D, Vandamme P. Reclassification of Staphylococcus jettensis De Bel et al. 2013 as Staphylococcus  petrasii subsp. jettensis subsp. nov. and emended description of Staphylococcus  petrasii  Pantucek et al. 2013. Int J Syst Evol Microbiol.  2014; 64(12): 4198–4201. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25261165


Pantůček R, Sedláček I, Švec P, Machová I, Černohlávková J, Mašlaňová I, Gelbíčová T, Růžičková V, Doškař J. (2013) Staphylococcus petrasii, nový druh stafylokoka z České republiky. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2013; 22(8): 266–269.  http://www.szu.cz/uploads/documents/CeM/Zpravy_EM/22_2013/08_srpen/266_S.petrasii.pdf


Pantůček R, Švec P, Dajcs JJ, Machová I, Černohlávková J, Šedo O, Gelbíčová T, Mašlaňová I, Doškař J, Zdráhal Z, Růžičková V, Sedláček I. Staphylococcus petrasii sp. nov, including S. petrasii subsp. petrasii subsp. nov. and S. petrasii subsp. croceilyticus subsp. nov., isolated from human clinical specimens and human ear infections. Syst Appl Microbiol 2013; 36(2): 90–95. - viz http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0723202012001579


Ambrožová H, Marešová V, Fajt M, Pavlíček P, Roháčová H, Machová I, Petráš P. The first case of fatal pneumonia in infant caused by Panton – Valentine leukocidin producing Staphylococcus aureus in the Czech Republic. Folia Microbiol 2013; 58(3): 225–228. 2012; DOI 10.1007/s12223-012-0200-z - viz. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23073691


Růžičková V, Pantůček R, Petráš P, Machová I, Kostýlková K, Doškař J. Major clonal lineages in impetigo Staphylococcus aureus strains isolated in Czech and Slovak maternity hospitals. International Journal of Medical Microbiology 2012; 302: 237 - 241. - viz. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1438422112000173


Kuntová, L. , Pantůček, R., Rájová, J., Růžičková, V. , Petráš, P., Mašlaňová, I. Doškař, J. Characteristics and distribution of plasmids in a clonally diverse set of methicillin-resistant Staphylococcus aureus strains. Archives of Microbiology 2012; 194(7): 607–614; DOI 10.1007/s00203-012-0797-y. - viz. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00203-012-0797-y


Petráš P, Machová I, Ryšková L, Prášil P. Případy menstruální formy syndromu toxického šoku v České republice v letech 1997 - 2011. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 2011; 60(4): 161 - 166. Petráš P, Machová I, Ryšková L, Prášil P. Případy menstruální formy syndromu toxického šoku v České republice v letech 1997 - 2011. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 2011; 60(4): 161 - 166. (205,88 KB)


Švec P, Pantůček R, Petráš P, Sedláček I, Nováková D. Identification of Staphylococcus spp. using (GTG)5-PCR fingerprinting. Systematic and Applied Microbiology 2010; 33(8): 451 – 456. - viz. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0723202010001396

 Další články s tématikou stafylokoků:

Čtyři nové druhy v rodu Staphylococcus popsané v roce 2010 Čtyři nové druhy v rodu Staphylococcus popsané v roce 2010 (258,80 KB)
2010Petráš

 

Sledování genů kódujících Pantonův-Valentinův leukocidin u kmenů Staphylococcus aureus
2007;  Machová I, Petráš P, Blažková E, Kňapová L.

 

Čtyři nové druhy v rodu Staphylococcus popsané v roce 2010 Další smrtelný případ pneumonie vyvolaný kmenem Staphylococcus aureus s produkcí Pantonova-Valentinova leukocidinu
 2009; Petráš P, Ježek P, Machová I, Bílina P, Fiala J.

 

Čtyři nové druhy v rodu Staphylococcus popsané v roce 2010 Nový „český" stafylokok Staphylococcus microti
2010; Petráš P.

 

Čtyři nové druhy v rodu Staphylococcus popsané v roce 2010 První záchyt Staphylococcus pseudintermedius z humánního klinického materiálu v České republice
2010;  Petráš P, Švec P, Machová I.

 

 

 

Nahoru