SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Centra » Centrum epidemiologie a mikrobiologie » Národní referenční pracoviště v CEM » Národní referenční laboratoř pro toxoplasmózu » Publikace
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Publikace

Články s tématikou toxoplazem publikované pracovníky NRL pro toxoplasmózu.


 

Kodym P., Zitková Š.(1996): Experimental murine toxoplasmosis: dynamics of the conflict between host and parasite. Abst. J. Eukaryot. Microbiol. 43(1): 12 A

Kodym P., Tolarová V. (1997): Návrh standardních diagnostických metodik: schémata postupů vyšetřování na toxoplasmózu. Zprávy CEM 6(9): 27-28

Kodym P.,Tolarová V.(1997): Vyšetřování na toxoplasmózu a interpretace výsledků: komentář k návrhu standardních metodik. Zprávy CEM 6(10): 26-29

Pospíšilová Z., Ditrich O., Staňková M., Kodym P. (1997): Parasitic opportunistic infections in Czech HIV-infected patients: a prospective study. Central European Journal of Public Health 5(4):208-213

Kodym P., Blažek K., Hrdá Š., Malý M., Hříbalová V.(1998):    Immunosuuppression caused by Toxoplasma gondii in mice is    directly related to strain virulence. IXth International    Congress of Parasitology, Makuhari, Chiba, Japan. Abstract. Parasitology International 47, Suppl.:272

Kodym P, Tolarová V (2000): Triplet IgG-avidity test for diagnosis of toxoplasmosis. Abstract. VIII. European Multicolloquium of Parasitology. Acta Parasitologica 45(3):136

Hrdá Š, Votýpka J., Kodym P, Flegr J (2000): Transient nature of Toxoplasma gondii behavioral changes in mice. J. Parasitol. 86(4):657-663

Hejnar, P., Kodym, P. (2000): Možnost superinfekce parazitickým prvokem Toxoplasma gondii u sourozenců s latentní toxoplazmózou. Klin. Mikrobiol. Inf. Lék. 6 (9-10),  299-301.

Hejnar, P., Kodym, P.: Superinfection with parasitic protozoon Toxoplasma gondii in twin sisters with latent toxoplasmosis. Biologia 56 (5), 2001, 115-117.

Kodym  P, Malý M, Švandová  M, Ležatková  H,  Bažoutová  M,  Vlčková J,  Beneš Č,  Zástěra  M (2001):Toxoplasma in the Czech Republic 1923-1999: First case to widespread outbreak. In: Petersen E., Pollak A., Reiter-Owona I.(eds.):  Recent trends in research on congenital toxoplasmosis.International Journal for Parasitology 31 (2001) : 125-132

Flegr J., Havlíček J., Kodym P., Malý M., Šmahel Z. (2002): Increased risk of traffic accidents in subjects with latent toxoplasmosis: a retrospective case-control study. BMC Infectious Diseases  2:11.

Kodym P.,  Blažek K., Malý M., Hrdá Š. (2002): Pathogenesis of experimental toxoplasmosis in mice  with strains differing in virulence. Acta Parasitologica 47(3):239-248

Kodym P., Brůčková M., Malý M.,  Machala L., Rozsypal H., Staňková M. (2003): Toxoplasmosis in HIV+ patients in the Czech Republic - a cohort study. Oral presentation. International Conference on Toxoplasmosis - Biology, Clinical Practice and Public Health - Copenhagen 23 - 25 June 2003. Abstracts.

Kodym P., Hofman I. (2003): Diagnosing toxoplasmosis in the Czech Republic. Conference on Human Parasitology - Humán parazitológusok tudományos üléssel összekötött országos munkaértekezlete - Lakitelek, Hungary 17.-19.9.2003 - összefoglalók - Abstract :2

Kodym P. (2003): Parazitologie v Maďarsku: Scientific Meeting of Hungarian Human Parasitologists, Lakitelek, 17.-19. září 2003. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 12 (11): 474-475

Kodym P. (2004): Základní imunitní reakce proti infekci Toxoplasma gondii. In: Kodym P. (ed.): Toxoplasmóza. Seminář ČLS JEP a ČPS 2.3.2004 v Lékařském domě ČLS JEP, Praha - sborník.:7-8

Fajfrlík K., Beneš Č., Kodym P. (2004): Kongenitální toxoplasmóza. In: Kodym P. (ed.): Toxoplasmóza. Seminář ČLS JEP a ČPS 2.3.2004 v Lékařském domě ČLS JEP, Praha - sborník.:9-13

Kodym P. (2004): Diagnostika toxoplasmózy. In: Kodym P. (ed.): Toxoplasmóza. Seminář ČLS JEP a ČPS 2.3.2004 v Lékařském domě ČLS JEP, Praha - sborník.:7-8

Kodym P., Tolarová V., Lehovcová V., Malý M. (2004):  Evaluation of the ELISA IgE test for diagnosis of acute toxoplasmosis. 14th European Congress of Clinical Mikrobiology and Infectious Diseases Prague,  Czech Republic, 1-4 May 2004. Abstracts. Clinical Microbiology and Infection vol. 10, Supplement 3, May 2004 :144

Kodym P., Malý M., Beneš Č. (2004): Ubývá v České republice toxoplasmózy ? České a Slovenské parazitologické dny, Ostravice 17.-21. 5. 2004, Sborník abstraktů :35

Tolarová, V., Malý, M., Lehovcová,A., Kodym,P. (2004): Is the ELISA IgE test useful in the diagnosis of acute toxoplasmosis? IX. Multicolloquium of Parasitology. Valencia, Spain 18-23 July (EMOP9), Program and abstracts , p. 241

Flegr, J. Hrdá Š., Kodym P. (2005): Influence of latent toxoplasmosis on human health. Folia Parasitologica 52: 199-204

Flegr, J. Hrdá Š., Kodym P. 2005: Influence of latent 'symptomatic' toxoplasmosis on body weight of pregnant women. Folia Parasitologica 52: 199-204

Machala L., Kodym P., Černý R. (2005): Toxoplasmóza. Interní medicína pro praxi 2/2005 :38-40.

Skallová, A., Kodym, P., Frynta, D., Flegr, J. 2006: The role of dopamine in Toxoplasma-induced behavioural alterations in mice: an ethological and ethopharmacological study. Parasitology, 133, 525-535

Kodym, P.,  Machala, L., Roháčová H., Širocká, B., Malý, M. (2007): Evaluation of a comercial IgE ELISA in comparison with IgA and IgM ELISAs, IgG avidity assay and complement fixation for the diagnosis of acute toxoplasmosis. Clinical Microbiology and Infection 13(1): 40-47

Kodym P., Hrdá Š., Machala L., Rozsypal H., Staňková M., Malý M. (2006)  Prevalence and Incidence of Toxoplasma Infection in HIV-Positive Patients in the Czech Republic. Journal of Eukaryotic Microbiology 53(S1):160-161

Kaňková, Š., Kodym, P., Frynta D., Vavřinová, R., Kubena, A., Flegr, J. (2007): Influence of latent toxoplasmosis on the secondary sex ratio in mice. Parasitology, 134: 1709-1718

Kolbeková, P., Kourbatova, E., Novotná, M., Kodym, P., Flegr J. (2007): New and old risk factors for Toxoplasma gondii infection - Prospective cross-sectional study among military personnel in Czech Republic. Clinical Microbiology and Infection, 13: 1012-1017

Hodková H., Kodym P., Flegr J. (2007): Poorer results of mice with latent toxoplasmosis in learning tests: impaired learning processes or the novelty discrimination mechanism? Parasitology, 134: 1329-1337

Flegr, J., Lindová, J., Kodym, P.(2008) Sex-dependent toxoplasmosis-associated differences in testosterone concentration in humans. Parasitology 135: 1-5

Machala L.,  Malý M. Hrdá Š., Rozsypal H., Staňková M., Kodym P. (2009): Antibody Response of HIV-Infected Patients to Latent, Cerebral and Recently Acquired Toxoplasmosis. European Journal of Clinical Microbiology & Infectious Diseases, 28:179-182

Kodym P. (2011): Mozková toxoplasmóza: reaktivace v důsledku imunosuprese. Odborný seminář „Parazitární neuroinfekce", Lékařský dům ČLS JEP 5.4.2011 - sborník :18-20

 

 

 

Nahoru