SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Publikace » Zdravotně výchovné materiály » Kampaně a dny podporující zdraví » 14. listopad Světový den diabetu
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

14. listopad Světový den diabetu


Dne 14. listopadu se tradičně po celém světě konají akce v rámci Světového dne diabetu (World diabetes day), které mají upozornit na stále stoupající počet diabetiků.

WHO zvolila datum 14. listopadu jako upomínku na narození F. G. Bantinga, který spolu CH. H. Bestem objevili v roce 1921 inzulín. 

Diabetes je chronické onemocnění, které může vést k onemocnění srdce a cév, slepotě, selhání ledvin a dalším závažným komplikacím.  Podle WHO jen v Evropě trpí diabetem 60 milionů lidí a v některých státech dosáhla prevalence diabetu 10-12 %  obyvatel.  Celosvětově umírá na komplikace diabetu 3,4 milionu lidí ročně. Téměř 80 % těchto úmrtí se vyskytuje v zemích s nízkými a středními příjmy a téměř polovina jsou lidé mladší 70 let.  WHO uvádí, že počet úmrtí na diabetes se v letech 2005 až 2030 zdvojnásobí.   V České republice podle údajů ÚZIS  prevalence pacientů s DM vykazuje stoupající tendenci z 804 987 (78 na 1 000 osob) pacientů v roce 2007 až na 929 945 (88 na 1 000 osob) v roce 2016.  Mezi pacienty převládá DM II. typu (85 % v roce 2016) následovaný poruchou glukózové tolerance a DM I. (zdroj: www.uzis.cz/publikace/zdravotnictvi-cr-strucny-prehled-cinnosti-oboru-diabetologie-endokrinologie-za-obdobi-2007 )

Diabetes 2. typu přímo souvisí s nezdravým životním stylem - nadváhou a obezitou a nedostatkem fyzické aktivity.  Pro prevenci diabetu 2. typu je podstatné udržovat si přiměřenou tělesnou hmotnost, být fyzicky aktivní, jíst zdravou stravu a vyhnout se užívání tabáku.  Státní zdravotní ústav se již několik let zapojuje do aktivit v rámci Světového dne diabetu a i letos připravil řadu preventivních akcí. Cílem je upozornit širokou veřejnost na zásadní vliv životního stylu na vznik diabetu, ale i dalších civilizačních onemocnění.

Dislokované pracoviště SZÚ nabízí pro veřejnost preventivní akce, kde je připravena široká nabídka preventivních aktivit jako měření cukru a cholesterolu v krvi, výživové poradenství, sportovní aktivity. 

http://www.dendiabetu.cz/

Zdroje informací k diabetu:

 Světová zdravotnická organizace

http://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/diabetes

Mezinárodní federace diabetu

https://www.idf.org/

POZVÁNKA KE DNI DIABETU  zde

 Audio spot Audio spot

 

 

 

Nahoru