SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - ISIN (dříve EPIDAT) » 2017 » Vybrané infekční nemoci v ČR v letech 2008-2017...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Vybrané infekční nemoci v ČR v letech 2008-2017 - relativně


Nemocnost na 100.000 obyvatel u hlášených infekcí v České republice v období 2008-2017, vybrané diagnózy dle MKN 10
Cases of infections reported per 100 000 population in the Czech Republic in 2008-2017, by ICD 10 diagnosis
Kód Diagnóza 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
A01.0 Břišní tyfus >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 0 >0,0 >0,0 0 >0,0
A01.1 Paratyfus A >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0
A01.2 Paratyfus B >0,0 0 0 >0,0 0 >0,0 >0,0 >0,0 0 >0,0
A02 Salmonelóza 105,6 103,0 82,0 83,4 100,0 97,8 129,5 120,8 112,7 111,3
A03 Shigelóza 2,2 1,7 4,3 1,6 2,5 2,4 0,9 0,8 0,7 1,6
A04 Jiné bakteriální střevní inf. 31,7 30,3 31,8 43,9 49,2 55,2 64,3 77,3 71,6 69,7
A04.V Infekce VTEC/STEC nd nd nd nd 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3
A04.5 Kampylobakterióza 193,4 194,2 201,2 179,2 175,2 175,0 198,6 200,2 229,9 231,7
A05 Jin.bakt.otravy potr.bez B05.1 0,8 1,0 1,0 3,6 0,1 1,9 1,7 7,5 1,2 >0,0
A05.1 Botulismus >0,0 >0,0 0 0 0 >0,0 >0,0 >0,0 0 >0,0
A06 Amébóza 0,1 >0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 >0,0
A07.1 Giardióza 0,8 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3
A07.2 Kryptosporidióza 0 0 >0,0 0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0
A08 Virové střevní infekce 63,7 57,8 81,0 94,8 65,4 74,0 89,7 178,9 89,8 94,4
A09 Gastroenteritida susp.infekční 27,6 27,5 30,1 30,5 25,1 26,1 27,0 30,6 28,3 21,5
A21 Tularémie 1,1 0,6 0,5 0,6 0,4 0,3 0,5 0,6 0,6 0,5
A23 Brucelóza >0,0 0 >0,0 0 0 0 0 0 >0,0 >0,0
A26 Erysipeloid >0,0 >0,0 >0,0 0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0
A27 Leptospiróza 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2
A32 Listerióza 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3
A35 Tetanus jiný 0 0 0 0 0 0 0 >0,0 >0,0 0
A36 Záškrt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 7,4 9,1 6,3 3,1 7,0 11,7 24,0 5,5 5,9 6,3
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertussis 1,2 0,8 0,6 0,4 0,5 0,6 0,9 0,8 0,5 0,4
A38 Spála 42,7 36,8 39,4 49,8 49,2 38,9 39,6 35,0 29,4 20,5
A39 #) Invazivní meningokok. onem. 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6
A40 Streptokokové septikémie 0,7 1,1 1,1 2,5 2,4 3,6 3,0 3,7 3,0 4,0
A41 Jiné septikémie 6,4 8,2 7,8 8,8 11,3 11,0 13,1 15,2 14,7 15,4
A42 Aktinomykóza 0,1 0 0,1 >0,0 0,1 >0,0 0,1 >0,0 >0,0 >0,0
A46 Růže - erysipelas 34,8 34,5 33,3 36,5 35,9 34,3 36,3 35,7 35,7 32,7
A48.0 Plynatá sněť >0,0 >0,0 0,1 0,1 >0,0 0,1 >0,0 0,1 0,1 >0,0
A48.1 Legionelóza 0,1 0,2 0,4 0,6 0,5 0,6 1,0 1,1 1,4 2,1
A48.3 Syndrom toxického šoku 0,1 0,1 0,1 >0,0 0,1 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 0,1
A69.2 Lymeská borrelióza 41,7 36,8 34,2 46,1 31,4 44,2 35,6 27,6 44,4 37,2
A70 Ornitóza - psittakóza 0 >0,0 0 >0,0 >0,0 >0,0 0 0 >0,0 >0,0
A78 Q - horečka 0 0 0 >0,0 >0,0 0 0 >0,0 >0,0 0
A79 Jiné ricketsiózy 0 >0,0 0 0 0 0 0 >0,0 >0,0 >0,0
A79.8 Anaplasmóza (Ehrlichióza) >0,0 >0,0 >0,0 0,1 >0,0 0,1 0,1 >0,0 0,1 >0,0
A81 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1
A83 Vir.encefalitida přenáš.komáry >0,0 0 >0,0 0 >0,0 0 0 >0,0 0 >0,0
A84.1 Klíšťová encefalitida 6,1 7,8 5,6 8,2 5,5 5,9 3,9 3,4 5,3 6,5
A86 Neurčená virová encefalitida 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,3 0,4 0,3
A87.0 Enterovirová meningitida 1,3 1,1 0,8 0,6 1,4 4,7 1,8 1,0 2,5 1,6
A87.8 Jiné virové meningitidy 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2
A87.9 Virová meningitida, NS 3,5 3,9 3,0 3,5 3,2 4,3 2,9 2,6 2,2 2,3
A90 Dengue 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,8 0,3 0,4 1,2 0,5
A91 Dengue - hemoragická horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A92 Jiná vir.horečka přenáš.komáry >0,0 0 0 0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 0,2 >0,0
A98.5 Hemor.horeč.s renál. syndromem >0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 >0,0 0,1 0,1 0,2
B00 Infekce virem Herpes simplex 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 1,7 1,8 1,9
B01 Plané neštovice 373,6 449,8 459,0 407,6 404,7 384,5 490,4 446,3 401,7 372,7
B02 Herpes zoster 61,3 58,0 57,5 60,7 61,0 59,9 63,5 61,2 63,8 58,8
B05 Spalničky >0,0 >0,0 0 0,2 0,2 0,1 2,1 0,1 0,1 1,4
B06 Zarděnky 0,1 0,1 >0,0 0,3 0,1 0 >0,0 0 0 >0,0
B08 Jiné exantematické virové inf. 12,1 25,4 17,9 12,8 17,6 15,1 46,8 17,7 33,0 30,0
B15 Hepatitida A 15,8 10,5 8,2 2,5 2,7 3,3 6,4 6,9 8,8 7,3
B16 Akutní hepatitida B 2,9 2,4 2,3 1,8 1,5 1,3 1,0 0,8 0,7 0,8
HEPC *) Hepatitida C 9,3 8,0 6,7 7,7 7,6 8,3 8,2 9,1 10,4 9,4
B17.2 Akutní hepatitida E 0,6 0,9 0,7 1,6 2,5 2,1 2,8 3,9 3,2 3,3
B25 Cytomegalovirová nemoc 0,5 0,5 0,6 0,7 0,4 0,7 0,5 0,4 0,5 0,7
B26 Parotitida 3,9 3,4 10,2 27,5 37,1 14,8 6,4 15,3 54,3 13,3
B27 Infekční mononukleóza 24,6 22,3 20,7 18,8 19,7 19,9 17,3 16,2 18,0 18,1
B35 Dermatofytóza 5,3 5,6 6,0 6,0 6,1 6,3 5,9 5,6 5,0 5,4
MALA *) Malárie 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3
B55 Leishmanióza >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 0 >0,0 >0,0 0,0
B58 Toxoplazmóza 2,4 2,1 2,5 1,7 1,8 1,5 1,4 1,6 1,4 1,0
B59 Pneumocystóza 0 0 >0,0 0 >0,0 0 0 0 0 >0,0
B60.1 Akantamebóza 0 0 0 0 >0,0 0 0 >0,0 0 0
B65 Schistosomóza >0,0 >0,0 >0,0 0 0,1 0 >0,0 0,1 >0,0 0
B67 Echinokokóza >0,0 >0,0 >0,0 0 0 >0,0 0,1 >0,0 >0,0 >0,0
B68 Tenióza 0,1 >0,0 >0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 >0,0 0,1
B75 Trichinóza 0 0 0 0 >0,0 0 >0,0 0 >0,0 0
B77 Askarióza 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2
B80 Enterobiasis 5,3 4,4 3,8 3,8 4,7 4,9 6,9 7,3 9,6 9,0
B86 Svrab 28,4 28,0 28,1 29,9 31,7 37,7 39,9 40,6 43,4 35,1
B96.3 Hemofilová onemocnění >0,0 >0,0 0,1 0,1 >0,0 >0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
G00 Bakteriální meningitida 1,4 1,5 1,2 1,4 1,5 1,4 1,2 1,1 0,9 1,0
G51 Poruchy funkce lícního nervu 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,6
G61 Zánětlivá polyneuropatie 0,1 >0,0 >0,0 >0,0 0,1 >0,0 0,1 0,1 0,1 >0,0
W54 Poranění psem 11,5 10,5 9,8 9,9 10,6 9,8 8,3 8,3 7,7 8,7
W55 Poranění jiným zvířetem 2,7 2,5 2,8 2,9 2,9 2,9 2,6 2,7 2,4 2,6
                       
 *) kód  Tessy - ECDC           NRC pro analýzu epidemiologických dat.
 #) invazivní meningokoková onemocnění           Oddělení biostatistiky. Útvar ředitelky SZÚ.
nd data nejsou k dispozici           Data za rok 2017 ke 14.2.2018

Nahoru