SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže » Hodnocení růstu
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Hodnocení růstu


Růst je jedním z důležitých ukazatelů zdravotního stavu jedince. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví MZ ČR č. 3/2010 Sb. ukládá dětským lékařům povinnost sledovat a hodnotit růst dítěte při pravidelných preventivních prohlídkách. Jako hlavní ukazatele tělesného růstu bývají posuzovány tělesná výška (do 2 let měřená vleže a nazývaná tělesná délka) a hmotnost dítěte. U nejmenších dětí je nezbytným údajem i obvod hlavy.Získané individuální hodnoty rozměrů  je potřeba porovnat s hodnotami běžnými v celé populaci (tzv. referenčními daty). Ta jsou nejčastěji publikována ve formě růstových grafů  (Růstové grafy ke stažení.) Výrazné, neobvyklé nebo přetrvávající změny růstu mohou včas upozornit na mnoho onemocnění nejen růstového charakteru, a to často ještě před jeho klinickými projevy. Podrobněji se problematice věnuje 5. kapitola knihy výsledků 6. Celostátního antropologického výzkumu 2001  6.CAV_5_Rustove_grafy.pdf 6.CAV_5_Rustove_grafy.pdf (2,12 MB)


Základní sledování růstu svého dítěte  mohou provádět sami rodiče. Kromě výsledků plynoucích z růstového grafu je vždy nutné zohlednit celkový zdravotní a výživový stav dítěte, rodinnou anamnézu i všechny okolnosti ovlivňující růst, proto konečné zhodnocení náleží lékaři.Problematice růstu a vývoje se věnují i další podkapitoly sekce Hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže, z nichž některé nabízejí možnost stažení publikací a růstového software.

Nahoru