SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
Praha 10, 100 42
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - EPIDAT
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Infekce v ČR - EPIDAT

nemoc.jpg


K zajištění povinného hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí v České republice slouží program EPIDAT. Hlášení infekčních nemocí je základem pro místní, regionální, národní a nadnárodní kontrolu šíření infekčních nemocí i pro hlášení infekcí z České republiky do Společenství EU a Světové zdravotnické organizaci.

Jeho zákonným podkladem jsou závazné předpisy, zejména:

1) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

2) Rozhodnutí Rady EU č. (Decision No.) č. 2119/98/EC on the European Parliament and of the Council setting up for the epidemiological surveillance and control of communicable diseases in the Community (o zřízení sítě epidemiologického dozoru a kontroly přenosných nemocí ve Společenství),

3) Nařízení Evropskeho parlamentu a Rady (ES) č. 581/2004, o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí,

a dále předpisy závazné pro členské země Světové zdravotnické organizace.

Základní výstupy z programu Epidat jsou zveřejňovány v časopise Zprávy Epidemiologie a mikrobiologie (přeskok na http://www.szu.cz/publikace/zpravy-epidemiologie-a-mikrobiologie)

Popis systému EPIDAT Popis systému EPIDAT (1,19 MB)

 

Nahoru