SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže » Kniha 6. CAV 2001 ke stažení
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Kniha 6. CAV 2001 ke stažení


V návaznosti na předcházejících pět celostátních výzkumů byl v  roce 2001 zorganizován 6. celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže ČR 2001. Byl podpořen grantem IGA MZ, jehož nositelem byl Státní zdravotní ústav. Do výzkumu bylo zahrnuto téměř 60 000 dětí a dospívajících ve věku od narození do 19 let. Byla u nich zjišťována tělesná výška (do 2 let měřená vleže a nazvaná tělesná délka), hmotnost, obvod hlavy, paže, břicha a boků. Součástí výzkumu bylo zjišťování socioekonomických podmínek, ve kterých dítě vyrůstá, výživových  a pohybových zvyklosti dětí aj., a to pomocí dotazníků určených rodičům i dětem.

Výsledky CAV 2001 shrnuje publikace Vignerová, J., Riedlová, J., Bláha, P., Kobzová, J., Krejčovský, L., Brabec, M., Hrušková, M. 6. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001. Česká republika. Souhrnné výsledky.  Praha : PřF UK, SZÚ, 2006. 238 s.6.CAV.zip 6.CAV.zip (12,91 MB)

Kniha je členěna do 11 kapitol včetně Úvodu a Závěru. Obsah každé z kapitol je uveden stručně i v angličtině. Výsledkům vždy předchází úvodní slovo, které představuje znalosti o hlavním tématu konkrétní kapitoly a může sloužit i jako vhodný studijní materiál. Výsledky jsou publikovány slovně, tabelárně a graficky. Kniha obsahuje více než 80 grafů a více než 100 tabulek.

Problematice růstu a vývoje se věnují i další podkapitoly sekce Hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže, z nichž některé nabízejí možnost stažení publikací a růstového software.

Nahoru