SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže » Kožní řasy
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Kožní řasy


 

 

Měření kožních řas doplňuje antropologické metody používané při hodnocení nadváhy a obezity. Umožňuje stanovit podíl tukové složky, sledovat rozložení tuku na těle a zjištěné hodnoty kožních řas jsou také důležitým ukazatelem při hodnocení redukčního procesu. Tloušťka kožních řas se měří kaliperem. Existují kalipery dvou základních typů: typu Best a typu Harpenden. Na podkladě interního výzkumu Ústavu sportovní medicíny z roku 1992 byla pro převod hodnot kožních řas naměřených kaliperem typu Best na hodnoty kaliperu typu Harpenden zpracována převodní tabulka: PREVODNI TABULKA.pdf PREVODNI TABULKA.pdf (40,81 KB)

Růstové grafy kožních řas včetně metodiky jejich měření byly publikovány v roce 2001 (Vignerová J., Bláha P. [eds]: Sledování růstu českých dětí a dospívajících. Norma, vyhublost, obezita. SZÚ a PřF UK v Praze, 2001. ISBN 80-7071-173-6). Podklady pro grafy kožních řas, součtu čtyř kožních řas i odhadu podílu tukové složky byly sestaveny ze dvou výzkumů, a to interního výzkumu Ústavu sportovní medicíny v Praze z roku 1990 a grantu IGA MZd ČR č. 3979-3, „Semilongitudinální studie tělesného růstu školní mládeže ČR“. Souhrnně to představuje údaje o 11 644 jedincích od 3 do 15 let.

Růstové grafy kožních řas meřených kaliperem typu Harpenden je možné stáhnout z internetových stránek Státního zdravotního ústavu. Percentilové křivky v grafech představují nevyhlazené empirické percentily. Samostatná podkapitola vysvětluje metodika měření ( METODIKA MERENI.pdf METODIKA MERENI.pdf (85,33 KB) )  a jejich umístění na těle dítěte zobrazuje také graficky.


Problematice růstu a vývoje dětí se věnují i další podkapitoly sekce Hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže, z nichž některé nabízejí možnost stažení publikací a růstového software.

 

Nahoru