Home » Publikace » Data a statistické údaje » Hodnocení růstu a vývoje dětí a mládeže » Referenční grafy s percentilovými křivkami...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Referenční grafy s percentilovými křivkami kojených dětí


Percentilové křivky kojených dětí nebyly konstruovány jako normativní. Cílem jejich konstrukce bylo přesně popsat odlišný průběh křivek jednotlivých antopometrických charakteristik kojeného dítěte v porovnání s referenční populací.

Úplné nahrazení původních referenčních grafů novými grafy konstruovanými na základě dat výlučně kojených dětí by komplikovalo hodnocení růstu dětí kojených jen částečně nebo nekojených vůbec. Nebyla by zajištěna návaznost grafů pro kojené děti a grafů CAV ve věku 12 měsíců a v neposlední řadě by jejich zavedení do praxe bylo finančně náročné. Mnoho nejasností by způsobilo souběžné používání jak původních referenčních grafů CAV, tak pro vybrané věkové kategorie a vybrané tělesné charakteristiky i nových grafů konstruovaných podle růstových dat kojených dětí.

Publikované grafy jsou ke stažení volně k dispozici.

Zveřejněné (grafické) dílo je chráněno autorským právem v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a jakákoliv jeho zneužití či manipulace s ním, zejména změna jeho grafického vzhledu či textu, uvádění nepravých údajů k němu, apod., jsou zcela nepřípustné. Je nutno dle platné citační normy řádně citovat konkrétní webové stránky Státního zdravotního ústavu jako zdroj převzatých růstových grafů.

Seznam grafů:

Tělesná délka (0-12 měsíců) - chlapci Tělesná délka (0-12 měsíců) - chlapci

Tělesná délka (0-12 měsíců) - dívky Tělesná délka (0-12 měsíců) - dívky 

Hmotnost (0-12 měsíců) - chlapci Hmotnost (0-12 měsíců) - chlapci

Hmotnost (0-12 měsíců) - dívky Hmotnost (0-12 měsíců) - dívky

Hmotnost k výšce - chlapci Hmotnost k výšce - chlapci 

Hmotnost k výšce - dívky Hmotnost k výšce - dívky

Obvod hlavy - chlapci Obvod hlavy - chlapci

Obvod hlavy - dívky Obvod hlavy - dívky

 

 

Nahoru