SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 48
Praha 10, 100 42
Tel.: 26708 1111
E-mail: zdravust@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
Home » Publikace » Data a statistické údaje » Infekce v ČR - EPIDAT » Vybrané infekční nemoci v ČR v letech 2007-2016...
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Vybrané infekční nemoci v ČR v letech 2007-2016 - relativně


Hlášený výskyt vybraných infekčních nemocí v České republice v Epidatu v letech 2007-2016
- nemocnost na 100 000 obyvatel
Kód Diagnóza R2007 R2008 R2009 R2010 R2011 R2012 R2013 R2014 R2015 R2016
A01.0 Břišní tyfus >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 0,0 >0,0 >0,0 0,0
A01.1 Paratyfus A >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0
A01.2 Paratyfus B >0,0 >0,0 0,0 0,0 >0,0 0,0 >0,0 >0,0 >0,0 0,0
A02 Salmonelóza 176,3 105,6 103,0 82,0 83,4 100,0 97,8 129,5 120,8 112,8
A03 Shigelóza 3,4 2,2 1,7 4,3 1,6 2,5 2,4 0,9 0,8 0,7
A04 Jiné bakteriální střevní inf. 27,4 31,7 30,3 31,8 43,9 49,2 55,2 64,3 77,3 71,6
A04.V VTEC/STEC/EHEC nd nd nd nd nd 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3
A04.5 Kampylobakterióza 235,0 193,4 194,2 201,2 179,2 175,2 175,0 198,6 200,2 229,9
A05 Jin.bakt.otravy potr. bez B05.1 0,7 0,8 1,0 1,0 3,6 0,1 1,9 1,7 7,5 1,2
A05.1 Botulismus >0,0 >0,0 >0,0 0,0 0,0 0,0 >0,0 >0,0 >0,0 0,0
A06 Amébóza 0,1 0,1 >0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
A07.1 Giardióza 0,9 0,8 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,4
A07.2 Kryptosporidióza 0,0 0,0 0,0 >0,0 0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0
A08 Virové a jiné spec. průjmy 58,4 63,7 57,8 81,0 94,8 65,4 74,0 89,7 178,9 89,8
A09 Gastroenteritida susp.inf 32,1 27,6 27,5 30,1 30,5 25,1 26,1 27,0 30,6 28,3
A21 Tularémie 0,5 1,1 0,6 0,5 0,6 0,4 0,3 0,5 0,6 0,6
A23 Brucelóza 0,0 >0,0 0,0 >0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 >0,0
A26 Erysipeloid >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0
A27 Leptospiróza 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2
A32 Listerióza 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4
A35 Tetanus jiný 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 >0,0 >0,0
A36 Záškrt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A37.0 Dávivý kašel, B.pertussis 1,8 7,4 9,1 6,3 3,1 7,0 11,7 24,0 5,5 5,9
A37.1 Dávivý kašel, B.parapertu 0,4 1,2 0,8 0,6 0,4 0,5 0,6 0,9 0,8 0,5
A38 Spála 39,3 42,7 36,8 39,4 49,8 49,2 38,9 39,6 35,0 29,4
A39 Invazivní meningokok. onem. 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
A40 Streptokoková septikémie 0,3 0,7 1,1 1,1 2,5 2,4 3,6 3,0 3,7 3,0
A41 Jiná septikémie 4,2 6,4 8,2 7,8 8,8 11,3 11,0 13,1 15,2 14,7
A42 Aktinomykóza 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 >0,0 >0,0
A46 Růže - erysipelas 36,3 34,8 34,5 33,3 36,5 35,9 34,3 36,3 35,7 35,7
A48.0 Plynatá sněť 0,1 >0,0 >0,0 0,1 0,1 >0,0 0,1 >0,0 0,1 0,1
A48.1 Legionelóza 0,2 0,1 0,2 0,4 0,6 0,5 0,6 1,0 1,1 1,4
A48.3 Syndrom toxického šoku 0,1 0,1 0,1 0,1 >0,0 0,1 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0
A69.2 Lymeská borrelióza 34,5 41,7 36,8 34,2 46,1 31,4 44,2 35,6 27,6 44,4
A70 Ornitóza - psittakóza >0,0 0,0 >0,0 0,0 >0,0 >0,0 >0,0 0,0 0,0 >0,0
A78 Q - horečka >0,0 0,0 0,0 0,0 >0,0 >0,0 0,0 0,0 >0,0 >0,0
A79 Jiné ricketsiózy 0,1 0,0 >0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 >0,0 >0,0
A79.8 HGA (Ehrlichióza) >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 0,1 >0,0 0,1 0,1 >0,0 0,1
A81 Pomalé virové infekce 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3
A83 Virová encefalitida přenášená komáry 0,0 >0,0 0,0 >0,0 0,0 >0,0 0,0 0,0 >0,0 0,0
A84.1 Klíšťová encefalitida 5,3 6,1 7,8 5,6 8,2 5,5 5,9 3,9 3,4 5,3
A86 Neurčená virová encefalitida 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 0,6 0,3 0,4
A87.0 Enterovirová meningitida 1,2 1,3 1,1 0,8 0,6 1,4 4,7 1,8 1,0 2,5
A87.8 Jiné virové meningitidy 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
A87.9 Virová meningitida, NS 3,9 3,5 3,9 3,0 3,5 3,2 4,3 2,9 2,6 2,2
A90 Dengue 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,8 0,3 0,4 1,2
A91 Dengue - hemoragická horečka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A92 Jiná vir. horečka přenáš.komáry >0,0 >0,0 0,0 0,0 0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 0,2
A98.5 Hemor. horečka s renál. sy. >0,0 >0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1
B00 Infekce virem Herpes simplex 1,2 1,1 1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 1,8 1,7 1,8
B01 Plané neštovice 470,5 373,6 449,8 459,0 407,6 404,7 384,5 490,4 446,3 401,7
B02 Herpes zoster 62,5 61,3 58,0 57,5 60,7 61,0 59,9 63,5 61,2 63,8
B05 Spalničky >0,0 >0,0 >0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 2,1 0,1 0,1
B06 Zarděnky >0,0 0,1 0,1 >0,0 0,3 0,1 0,0 >0,0 0,0 0,0
B08 Jiné exantematické virové 7,4 12,1 25,4 17,9 12,8 17,6 15,1 46,8 17,7 33,0
B15 Hepatitida A 1,2 15,8 10,5 8,2 2,5 2,7 3,3 6,4 6,9 8,8
B16 Akutní hepatitida B 3,0 2,9 2,4 2,3 1,8 1,5 1,3 1,0 0,8 0,7
HEPC *) Hepatitida C 9,5 9,3 8,0 6,7 7,7 7,6 8,3 8,2 9,1 10,4
B17.2 Akutní hepatitida E 0,4 0,6 0,9 0,7 1,6 2,5 2,1 2,8 3,9 3,2
B25 Cytomegalovirová nemoc 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,4 0,7 0,5 0,4 0,5
B26 Parotitida  12,6 3,9 3,4 10,2 27,5 37,1 14,8 6,4 15,3 54,3
B27 Infekční mononukleóza 22,3 24,6 22,3 20,7 18,8 19,7 19,9 17,3 16,2 18,0
B35 Dermatofytóza 4,6 5,3 5,6 6,0 6,0 6,1 6,3 5,9 5,6 5,0
MALA *) Malárie 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4
B55 Leishmanióza >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 0,0 >0,0 >0,0
B58 Toxoplazmóza 2,2 2,4 2,1 2,5 1,7 1,8 1,5 1,4 1,6 1,4
B59 Pneumocystóza 0,0 0,0 0,0 >0,0 0,0 >0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B60.1 Akantamoebóza >0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 >0,0 0,0 0,0 >0,0 0,0
B65 Schistosomóza >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 0,0 0,1 0,0 >0,0 0,1 >0,0
B67 Echinokokóza >0,0 >0,0 >0,0 >0,0 0,0 0,0 >0,0 0,1 0,0 >0,0
B68 Tenióza 0,3 0,1 >0,0 >0,0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 >0,0
B75 Trichinóza 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 >0,0 0,0 >0,0 0,0 >0,0
B77 Askarióza 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1
B80 Enterobiasis 5,1 5,3 4,4 3,8 3,8 4,7 4,9 6,9 7,3 9,6
B86 Svrab 27,2 28,4 28,0 28,1 29,9 31,7 37,7 39,9 40,6 43,4
B96.3 Hemofilová onemocnění 0,1 >0,0 >0,0 0,1 0,1 >0,0 >0,0 0,1 0,1 0,1
G00 Bakteriální meningitida 1,6 1,4 1,5 1,2 1,4 1,5 1,4 1,2 1,1 0,9
G51 Poruchy lícního nervu 0,6 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5
G61 Zánětlivá polyneuropatie >0,0 0,1 >0,0 >0,0 >0,0 0,1 >0,0 0,1 0,1 0,1
W54 Poranění psem 13,0 11,5 10,5 9,8 9,9 10,6 9,8 8,3 8,3 7,7
W55 Poranění jiným zvířetem 3,8 2,7 2,5 2,8 2,9 2,9 2,9 2,6 2,7 2,4

nd  -  data nebyla v tomto období sledována
Zdrojem dat je IS Epidat a sledovaná data jsou rozdělena podle kódů diagnóz MKN10 s výjimkou *) kód TESSy - ECDC

Nahoru