Home » Publikace » Časopisy » Časopis Hygiena
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Časopis Hygiena

Časopis Hygiena - časopis pro ochranu a podporu zdraví uveřejňuje poznatky o zdravotním stavu populace, práce objasňující vztahy mezi faktory životního prostředí a lidským organizmem, hodnotící zdravotní rizika nebo přinášející zkušenosti z realizace opatření na ochranu zdraví. Další tématickou oblastí jsou podpora zdraví a prevence nemocí. Samostatné celostátní odborné akce jsou prezentovány formou suplementů.   Od roku 2007 časopis vydává Státní zdravotní ústav ve spolupráci s nakladatelstvím Tigis a vychází 4x ročně.  


Další informace najdete přímo na internetových stránkách časopisu Hygiena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nahoru