SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Sborníky a dokumenty » Monitoring zdraví a životního prostředí
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Monitoring zdraví a životního prostředí

monitoring_obr.gif Systém monitorování zahrnuje pravidelný sběr a hodnocení dat o znečištění životního prostředí - ovzduší, pitné vody a koupacích vod, a spotřebního koše potravin. Na základě těchto dat odhadujeme expozici zdraví škodlivým látkám a zdravotní rizika vyplývající pro českou populaci. V rámci lidského biomonitoringu zjišťujeme obsah toxických i potřebných látek v organismu a možné dopady na zdraví běžné populace z nadbytku či nedostatku. Součástí systému jsou pravidelná šetření zdravotního stavu české dospělé a dětské populace.


Systém monitorování probíhá v jeho jednotlivých částech buď celonárodně, anebo ve vybraných oblastech. Výsledky monitorování, hodnocení trendů znečištění, expozic, dopadů na zdraví a zdravotních rizik jsou každoročně publikovány v Souhrnné zprávě monitoringu a detailně ve Výsledcích systému monitorování.

SZU_Report_2021.pdf Souhrnná zpráva Systému monitorování za rok 2021 (3,82 MB)

Vysledky_systemu_2021.pdf Výsledky Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí za rok 2021 (13,55 MB) - soubor odborných zpráv 

Systém monitorování probíhá v sedmi subsystémech: 

  • zdravotní důsledky a rizika znečištění ovzduší (subsystém I)
  • zdravotní důsledky a rizika znečiští pitné vody a koupacích vod (subsystém II)
  • zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku (subsystém III)
  • zdravotní důsledky zátěže lidského organismu chemickými látkami z potravinových řetězců, dietární expozice (subsystém IV)
  • lidský biomonitoring (subsystém V)
  • šetření zdravotního stavu obyvatelstva (subsystém VI)
  • zdravotní rizika pracovních podmínek a jejich důsledky  (subsystém VII

 Nahoru