SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Sborníky a dokumenty » Monitoring zdraví a životního prostředí
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Monitoring zdraví a životního prostředí

monitoring_obr.gif Systém monitorování zahrnuje systematický sběr údajů o znečištění životního prostředí - ovzduší, pitné a koupací vody, celého spotřebního koše potravin a půdy. Na základě těchto dat je pak odhadována velikost expozice škodlivým látkám a zdravotních rizik pro českou populaci. V rámci biologického monitoringu člověka je zjišťován obsah toxických i nezbytných látek v organismu dospělých a dětí. Součástí systému jsou pravidelná šetření zdravotního stavu české dospělé a dětské populace.


Systém monitorování probíhá v jeho jednotlivých částech buď v celé republice, anebo ve vybraných oblastech. Výsledky monitorování, hodnocení trendů znečištění, expozic, dopadů na zdraví a zdravotních rizik jsou každoročně publikovány v Souhrnné zprávě monitoringu a detailně ve Výsledcích Systému monitorování:

SZU_Report_2021_web_2.pdf Souhrnná zpráva Systému monitorování za rok 2020 (2.80 MB)
Výsledky systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí, 2020 Výsledky systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí, 2020Archiv Souhrnných zpráv z let 1998 - 2019


 - soubor odborných zpráv Systému monitorování za rok 2020

Systém monitorování probíhá v sedmi subsystémech (projektech):

  • zdravotní důsledky a rizika znečištěného ovzduší (subsystém I)
  • zdravotní důsledky a rizika znečištěné pitné vody (subsystém II)
  • zdravotní důsledky a rušivé účinky hluku (subsystém III)
  • zdravotní důsledky zátěže lidského organismu chemickými látkami z potravinových řetězců, dietární expozice (subsystém IV)
  • biologický monitoring (subsystém V)
  • zdravotní stav obyvatelstva (subsystém VI)
  • zdravotní rizika pracovních podmínek a jejich důsledky  (subsystém VII

 Nahoru