SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Home » Publikace » Zdravotně výchovné materiály » Publikace tématicky » První pomoc
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

První pomoc


První pomoc při bezprostředním ohrožení života, plakát-1. vydání Praha 2007, ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah: Co dělat, než přijede zdravotnická záchranná služba ● zástava oběhu krevního a dýchání ● automatické externí defibrilátory (AED) ● bezvědomí při úrazu ● křeče ● úraz s bezvědomím ● cizí těleso v dýchacích cestách ● tepenné krvácení

První pomoc, brožura -1. vydání, Praha 1997; 2., rozšířené vydání, Praha 2003 Státní zdravotní ústav, ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah: Jak se chovat a co dělat, když dojde k ohrožení života ●  při dopravní nehodě ● v domácnosti ● na pracovišti aj.

První pomoc umíme dát i my – Zásady první pomoci pro dětské záchranáře, plakát-1. vydání, Praha 2006, Státní zdravotní ústav, © David Komárek, ISBN 80-7071-274-0, ©Státní zdravotní ústav, NEPRODEJNÉ. Obsah: Jak ošetřit lehčí i těžší zranění ● Jak volat záchrannou službu ● Jak pomoci při náhlé příhodě srdeční nebo mozkové ● Jak si poradit s člověkem v bezvědomí aj.

Nahoru