Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie

Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (Zprávy CEM) vydává měsíčně Státní zdravotní ústav. Periodikum bylo založeno v březnu 1992, kdy vyšlo první číslo. Časopis měl ISSN 1211-7358. Od prosince 2009 do února 2011 vycházel časopis pod názvem Zprávy epidemiologie a mikrobiologie (ISSN 1803-6422), který reflektoval situaci, kdy bylo tehdejším vedením SZÚ Centrum epidemiologie a mikrobiologie zrušeno a jeho činnost málo srozumitelně rozdělena do dvou center, Centra odborných činností a Centra laboratorních činností. Po další reorganizaci na začátku roku 2011, kdy opět vzniklo staronové Centrum epidemiologie a mikrobiologie s původním zaměřením i náplní práce, vrátil se i náš časopis k původnímu názvu používanému od roku 1992, tj. Zprávy CEM.


ISSN 1804 – 8668 (print verze); ISSN 1804 – 8676 (webová verze)

 

 

Stěžejní náplní časopisu Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (Zprávy CEM) jsou informace o epidemiologické situaci v ČR vycházející především ze systému celostátního hlášení infekčních onemocnění EPIDAT, či z dat programů surveillance. Časopis prezentuje aktuální příspěvky pracovníků odborných pracovišť CEM, pracovníků Národních referenčních laboratoří ČR v infekční problematice a dalších odborníků zejména v oblasti epidemiologie a mikrobiologie. Ve Zprávách CEM jsou otiskovány aktuální informace se zdravotnickou problematikou jak z naší republiky, tak i ze světa. Mnoho příspěvků vychází ze spolupráce s ECDC či WHO. V rubrice Oznámení najdete informace o konzultačních dnech CEM, o seminářích a odborných akcích Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii či dalších odborných společností a o dalších akcích věnovaných problematice epidemiologie a mikrobiologie. Časopis spolupracuje s časopisem Eurosurveillance, na jehož webových stránkách je odkaz na webovou formu Zpráv CEM.

Redakční rada

RNDr. Petr Petráš, CSc. (vedoucí redaktor), MUDr. Barbora Macková (zástupce vedoucího redaktora),  MUDr. Jitka Částková, CSc., doc. MUDr. Bohumír Kříž, CSc., MUDr. Pavla Křížová, CSc., MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., RNDr. Marek Malý, CSc., Ing. Jan Urban, Ph.D.

Jazyková spolupráce: dr. Eva Kodytková
Zlom a grafické zpracování: Eva Říhová

Web: Mgr. Vladislav Jakubů

 

Předplatné

Abychom zachovali tištěnou formu, byli jsme nuceni náš časopis zpoplatnit. Předplatné na rok 2015 (12 čísel, včetně dvou dvojčísel) činí 630 .- Kč včetně DPH, pro slovenské předplatitele je kvůli  vysokému poštovnému 1542.- Kč .

Elektronická podoba Zpráv CEM je na adrese Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. V aktuálním čísle je na internetu dostupný pouze obsah, kompletní články v pdf verzi budou zpřístupněny po 6 měsících od data vydání daného čísla. Tento postup je zaveden pro zachování přednostních práv předplatitelů časopisu.

K předplatnému je možné se přihlásit přihlásit on-line na webových stránkách SZÚ:
http://www.szu.cz/modules/forms/index.php?idf=14
Předplatitelé dostanou zpětně i dosud distribuovaná čísla aktuálního kalendářního roku.

 

 

Eurosurv_logo2.gif

 

 

 

Nahoru