SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 30, rok 2021 » Zprávy CEM 01 - leden 2021
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 01 - leden 2021


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden 2021, porovnání se stejným měsícem v letech 2011 – 2020 (počet případů)
viz: E ISIN a EPIDAT

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, leden 2021, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)
Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice, údaje za prosinec 2020

viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje ke dni 31.12.2020
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za prosinec 2020

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v lednu 2021


 

AKTUALITY
Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění  (22. února 2021) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (22. února 2021) (113.53 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses

Chraňte sebe i ostatní před koronavirem! Chraňte sebe i ostatní před koronavirem ! (130.73 KB)
Protect yourself and others from coronavirus !


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Změna v NRL pro herpetické viry CEM SZÚ Změna v NRL pro herpetické viry CEM SZÚ (72.53 KB)
Changes in NRL for herpes viruses of the CEM NIPH

Počet případů reinfekcí covid-19 v České republice mírně vzrostl Počet případů reinfekcí covid-19 v České republice mírně vzrostl (72.52 KB)
Covid-19 reinfections have slightly increased in the Czech Republic

Sledování enterotoxin pozitivních kmenů Staphylococcus aureus v NRL pro stafylokoky v letech 1972 -2020 Sledování enterotoxin pozitivních kmenů Staphylococcus aureus v NRL pro stafylokoky v letech 1972 -2020 (1.99 MB)
Monitoring of enterotoxin-positive strains of Staphylococcus aureus in the NRL for Staphylococci, 1972-2020

SARS-CoV-2, nárůst cirkulace variant vyvolávajících znepokojení a autorizované vakcíny na trhu v EU/EEA, 14. aktualizace SARS-CoV-2, nárůst cirkulace variant vyvolávajících znepokojení a autorizované vakcíny na trhu v EU/EEA, 14. aktualizace (77.51 KB)
Increased circulation of SARS-CoV-2 variants of concern and vaccine rollout in the EU/EEA

Polemika: Mají lidé infikovaní prvokem Toxoplasma gondii vyšší riziko rozvoje vysoce smrtelných gliomů ? Polemika: Mají lidé infikovaní prvokem Toxoplasma gondii vyšší riziko rozvoje vysoce smrtelných gliomů ? (221.21 KB)
Polemics: Are the humans infected with the protozoan Toxoplasma gondii at higher risk for developing highly fatal gliomas ?


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment


EHK – 1157  Bakteriologická diagnostika EHK – 1157 Bakteriologická diagnostika (143.44 KB)


 

OBSAH ZPRÁV CEM SZÚ; ročník 29; 2020 OBSAH ZPRÁV CEM SZÚ; ročník 29; 2020 (81.35 KB) 

 

 

Nahoru