SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 30, rok 2021 » Zprávy CEM 02 - únor 2021
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 02 - únor 2021


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, únor 2021, porovnání se stejným měsícem v letech 2011 – 2020 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-únor 2021, porovnání se stejným obdobím v letech 2011 – 2020 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, únor 2021, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)
viz: E ISIN a EPIDAT


Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice, údaje za leden 2021
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za leden 2021

Nové případy HIV infekce v ČR, údaje za leden 2021
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v únoru 2021


 

AKTUALITY

Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (22. března 2021) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (22. března 2021) (108.35 KB
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses

Počet případů reinfekcí covid-19 v České republice vzrostl Počet případů reinfekcí covid-19 v České republice vzrostl (115.10 KB)
Covid-19 reinfection cases have increased in the Czech Republic


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2020 Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2020 (822.30 KB)
Invasive meningococcal disease in the Czech Republic in 2020

Upřesnění k článku „Taxonomické změny v rodu Staphylococcus“ Upřesnění k článku „Taxonomické změny v rodu Staphylococcus (5.01 MB)
An update to the article “Taxonomic changes to the genus Staphylococcus“

Identifikace koaguláza negativních stafylokoků z klinického materiálu v NRL pro stafylokoky v letech 2000–2020 Identifikace koaguláza negativních stafylokoků z klinického materiálu v NRL pro stafylokoky v letech 2000–2020 (5.01 MB)
Identification of coagulase-negative staphylococci from clinical specimens by the National Reference Laboratory for Staphylococci in 2000-2020


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

Harmonogram rozesílání EHK pro rok 2021 Harmonogram rozesílání EHK pro rok 2021 (72.87 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news

Za MUDr. Vladimírem Verhunem Za MUDr. Vladimírem Verhunem (101.22 KB)
Share a memory of Vladimír Verhun, MD 

 

 

Nahoru