SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 31, rok 2022 » Zprávy CEM 02 - únor 2022
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 02 - únor 2022


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, únor 2022, porovnání se stejným měsícem v letech 2011 – 2021 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-únor 2022, porovnání se stejným obdobím v letech 2011 – 2021 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, únor 2022, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)
viz: E ISIN a EPIDAT


Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice, údaje za leden 2022
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za leden 2022

Nové případy HIV infekce v ČR, údaje za leden 2022
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v únoru 2022


 

AKTUALITY

Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (14. března 2022) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (14. března 2022) (108.35 KB
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Výskyt reinfekcí covid-19 v ČR se v lednu 2022 výrazně zvýšil   Výskyt reinfekcí covid-19 v ČR se v lednu 2022 výrazně zvýšil (275,48 KB)
COVID-19 reinfections increased considerably in the Czech Republic in January 2022

Zpráva o administrativní kontrole proočkovanosti v České republice k datu 31. prosince 2019 Zpráva o administrativní kontrole proočkovanosti v České republice k datu 31. prosince 2019 (3,02 MB)
Administrative estimate of vaccination coverage in the Czech Republic by 31 December 2019


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 1200 Sérologie Helicobacter pylori   (PT#M/24/2021) EHK – 1200 Sérologie Helicobacter pylori (PT#M/24/2021) (204,51 KB)

EHK – 1201  Sérologie Yersinia enterocolitica (PT#M/25/2021) EHK – 1201 Sérologie Yersinia enterocolitica (PT#M/25/2021) (321,83 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news

Blahopřání k životnímu jubileu RNDr. Petra Petráše, CSc. Blahopřání k životnímu jubileu RNDr. Petra Petráše, CSc. (615,12 KB)
Congratulations to Petr Petráš, MSc, PhD on his birthday anniversary

Laudatio Petra Petráše, čerstvého osmdesátníka, ale stále mladého chemika a bakteriologa Laudatio Petra Petráše, čerstvého osmdesátníka, ale stále mladého chemika a bakteriologa (216,82 KB)

A laudatio of Petr Petráš, just 80 years old but still young in spirit as a chemist and bacteriologist


 

OZNÁMENÍ
Notofications

Plán celostátních akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2022 Plán celostátních akcí Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP v roce 2022 (216,80 KB)

Seminář „Novinky v očkování“, Lékařský dům 5.4.2022 Seminář „Novinky v očkování“, Lékařský dům 5.4.2022 (205,35 KB)

29. kongres Československé společnosti mikrobiologické, Brno, 15.–17.9.2022 29. kongres Československé společnosti mikrobiologické, Brno, 15.–17.9.2022 (695,97 KB)


 

OBSAH ZPRÁV CEM SZÚ; ročník 30, 2021 OBSAH ZPRÁV CEM SZÚ; ročník 30, 2021 (273,94 KB) 

 

 

Nahoru