SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 29, rok 2020 » Zprávy CEM 03 - březen 2020
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 03 - březen 2020


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, březen 2020, porovnání se stejným měsícem v letech 2011 – 2019 (počet případů) 
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-březen 2020, porovnání se stejným obdobím v letech 2011 – 2019 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, březen 2020, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)
viz: E ISIN


Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice, údaje za únor 2020
viz:  Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za únor 2020
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje za únor

Nové případy HIV infekce v ČR, údaje za únor 2020
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v březnu 2020


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

 

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu akutní gastroenteritidy u zaměstnanců dvou velkých institucí v Praze, prosinec 2019


 

AKTUALITY

Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (6.4.2020) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (6.4.2020) (76.15 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2019 Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2019 (1.02 MB)
Invasive meningococcal disease in the Czech Republic in 2019

Výskyt Enterobacterales produkujících karbapenemázy (CPE, Carbapenemase-Producing Enterobacterales) v České republice v letech 2014 – 2019 Výskyt Enterobacterales produkujících karbapenemázy (CPE, Carbapenemase-Producing Enterobacterales) v České republice v letech 2014 – 2019 (290.10 KB)
The incidence of carbapenemase-producing Enterobactorales (CPE) in the Czech Republic in 2014-2019

Upozornění na šíření kmenů Acinetobacter baumannii citlivých pouze ke kolistinu a výzva ke spolupráci při posouzení závažnosti situace v Česku Upozornění na šíření kmenů Acinetobacter baumannii citlivých pouze ke kolistinu a výzva ke spolupráci při posouzení závažnosti situace v Česku (101.84 KB)
A warning regarding the spread of Acinetobacter baumannii strains susceptible to colistin only and a call for cooperation in risk assessment in the Czech Republic

Onemocnění vyvolané novým koronavirem (COVID-19) v zemích EU/EAA a ve Velké Británii – osmá aktualizace rychlého hodnocení rizik (RRA) ECDC, 8.4.2020 Onemocnění vyvolané novým koronavirem (COVID-19) v zemích EU/EAA a ve Velké Británii – osmá aktualizace rychlého hodnocení rizik (RRA) ECDC, 8.4.2020 (103.22 KB)
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in the EU/EEA and the UK – RRA ECDC eighth update, 8 April 2020


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment


EHK – 1076  Sérologie chlamydií EHK – 1076 Sérologie chlamydií (521.55 KB)

EHK – 1100  Bakteriologická diagnostika EHK – 1100 Bakteriologická diagnostika (223.45 KB)

EHK – 1111  Sérologie Streptococcus pyogenes EHK – 1111 Sérologie Streptococcus pyogenes (70.97 KB)


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Zrušení odborných akcí 

 

 

Nahoru