SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 30, rok 2021 » Zprávy CEM 04 - duben 2021
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 04 - duben 2021


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, duben 2021, porovnání se stejným měsícem v letech 2011 – 2020 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-duben 2021, porovnání se stejným obdobím v letech 2011 – 2020 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, duben 2021, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)
viz: E ISIN a EPIDAT


Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice, údaje za březen 2021
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za březen 2021

Nové případy HIV infekce v ČR, údaje za únor 2021
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v dubnu 2021


 

AKTUALITY
Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění  (17. 5. 2021) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (17. 5. 2021) (115.59 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses

Časopis Eurosurveillance slaví 35 let
The journal Eurosurveillance celebrates 25 years


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2020 (Ovlivnila pandemie covid-19 situaci ve výskytu IPO v ČR?) Invazivní pneumokokové onemocnění v České republice v roce 2020 (Ovlivnila pandemie covid-19 situaci ve výskytu IPO v ČR?) (265.38 KB)
Invasive pneumococcal disease in the Czech Republic in 2020 (Did the covid-19 pandemic influence the situation of IPD in the Czech Republic?) 

Odpadní vody 2020. Enviromentální surveillance 2020 Odpadní vody 2020. Enviromentální surveillance 2020 (78.50 KB)
Sewage 2020. Environmental surveillance 2020


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 1177  Bakteriologická diagnostika  (PT#M/5-1/2021) EHK – 1177 Bakteriologická diagnostika (PT#M/5-1/2021) (217.55 KB)

EHK – 1183  Sérologie HIV, HBV, HCV  (PT#M/10-1/2021) EHK – 1183 Sérologie HIV, HBV, HCV (PT#M/10-1/2021) (121.80 KB)


 

OZNÁMENÍ
Notifications

Webseminář Sdružení DDD 16. 6. 2021 na téma: Význam dezinfekce v boji proti covid-19 Webseminář Sdružení DDD 16. 6. 2021 na téma: Význam dezinfekce v boji proti covid-19 (249.55 KB) 

 

 

Nahoru