SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 31, rok 2022 » Zprávy CEM 04 - duben 2022
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 04 - duben 2022


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, duben 2022, porovnání se stejným měsícem v letech 2011 – 2021 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-duben 2022, porovnání se stejným obdobím v letech 2011 – 2021 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, duben 2022, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)
viz: E ISIN a EPIDAT


Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice, údaje za březen 2022
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za březen 2022

Nové případy HIV infekce v ČR, údaje za březen 2022
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v dubnu 2022


 

AKTUALITY

Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (2.května 2022) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění (2.května 2022) (65,36 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Třicet let časopisu Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie Třicet let časopisu Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (143,70 KB)
Thirty years of the Bulletin of the Centre for Epidemiology and Microbiology

Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2021 Invazivní meningokokové onemocnění v České republice v roce 2021 (1,26 MB)
Invasive meningococcal disease in the Czech Republic in 2021

Nově používaná média v NRL pro mykobakterie a přehled zpracovaných mykobakteriálních kmenů za r. 2021 v NRL/M Nově používaná média v NRL pro mykobakterie a přehled zpracovaných mykobakteriálních kmenů za r. 2021 v NRL/M (258,15 KB)
New media used at the NRL for Mycobacteria and overview of mycobacterial strains analysed in 2021


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 1219  Larvální toxokaróza EHK – 1219 Larvální toxokaróza (249,17 KB)


 

OZNÁMENÍ
Notofications

Pečenkovy epidemiologické dny 14. – 16. 9. 2022, Plzeň Pečenkovy epidemiologické dny 14. – 16. 9. 2022, Plzeň (273,27 KB)

Odborný seminář: Lékařská parazitologie, Lékařský dům 7.6.2022 ve 13:30 Odborný seminář: Lékařská parazitologie, Lékařský dům 7.6.2022 ve 13:30 (334,68 KB)

29. kongres Československé společnosti mikrobiologické, Brno, 15.–17.9 29. kongres Československé společnosti mikrobiologické, Brno, 15.–17.9 (474,17 KB) 

 

 

Nahoru