SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 29, rok 2020 » Zprávy CEM 05 - květen 2020
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 05 - květen 2020


 

 

Přehled článků: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, květen 2020, porovnání se stejným měsícem v letech 2011 – 2019 (počet případů)
ýskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-květen 2020, porovnání se stejným obdobím v letech 2011 – 2019 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, květen 2020, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)
viz: E ISIN


Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice, údaje za duben 2020
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, údaje za duben
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za duben 2020

viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v květnu 2020


 

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O EPIDEMICKÉM VÝSKYTU

Závěrečná zpráva o epidemickém výskytu gastroenteritid v rekreačním objektu v okrese Děčín 2019


 

AKTUALITY

Latest news

Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (1.6.2020) Zpráva NRL pro chřipku a nechřipková respirační onemocnění (1.6.2020) (54.76 KB)
Update of the NRL for influenza and the non-influenza respiratory viruses


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2000 –2019 Závažná onemocnění způsobená Haemophilus influenzae v České republice v období 2000 –2019 (502.60 KB)
Invasive disease caused by Haemophilus influenzae in the Czech Republic in 2009-2019

Záchyt serinové karbapenemázy typu GES v izolátech Pseudomonas aeruginosa v letech 2018–2019 Záchyt serinové karbapenemázy typu GES v izolátech Pseudomonas aeruginosa v letech 2018–2019 (193.96 KB)
Detection of serine carbapenemase GES in Pseudomonas aeruginosa isolates in 2018-2019

Environmentální surveillance 2019 Environmentální surveillance 2019 (73.76 KB)
Environmental surveillance 2019

Klíšťová encefalitida v České republice v roce 2019 – zpráva o epidemiologické situaci v kontextu předcházejících let Klíšťová encefalitida v České republice v roce 2019 – zpráva o epidemiologické situaci v kontextu předcházejících let (302.14 KB)
Tick-borne encephalitis in the Czech Republic in 2019


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 1123 – 1124  Stanovení HBV DNA a HCV RN EHK – 1123 – 1124 Stanovení HBV DNA a HCV RN (84.84 KB)


 

OSOBNÍ ZPRÁVY
Personal news

MUDr. Jarmila Kaustová (* 8. 3. 1945 - † 1. 5. 2020) MUDr. Jarmila Kaustová (* 8. 3. 1945 - † 1. 5. 2020) (75.08 KB)


 

OZNÁMENÍ
Notifications

29. Pečenkovy epidemiologické dny Plzeň, 15. – 17. 9. 2020 29. Pečenkovy epidemiologické dny Plzeň, 15. – 17. 9. 2020 (125.24 KB)

XVI. Hradecké vakcinologické dny, 1.–3. 10. 2020 XVI. Hradecké vakcinologické dny, 1.–3. 10. 2020 (82.20 KB) 

 

 

Nahoru