SZÚ

Kontaktní údaje


Státní zdravotní ústav
Šrobárova 49/48
Praha 10, 100 00
Tel.: 26708 1111
E-mail pro elektronická podání:
podatelna@szu_cz
E-mail pro elektronickou fakturaci:
fakturace@szu_cz
Běžný tvar e-mailu zaměstnanců SZÚ:
jmeno.prijmeni@szu_cz
Datová schránka: ymkj9r5
IČ: 75010330
DIČ: CZ75010330
Č. účtu: 1730101/0710
Profily zadavatele:
e-Gordion
Tendermarket
NEN
Tisková mluvčí:
Štěpánka Čechová
Tel.: 725 191 383
Home » Publikace » Časopisy » Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie » ročník 31, rok 2022 » Zprávy CEM 05 - květen 2022
Stáhnout článek jako PDF Vytisknout

Zprávy CEM 05 - květen 2022


 

Kompletní číslo:

 Zprávy CEM ročník 31; 05 – květen 2022 Zprávy CEM ročník 31; 05 – květen 2022 (3,29 MB)

 

Jednotlivé články: 

HLÁŠENÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Notification of infectious diseases in the Czech Republic

 

Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, květen 2022, porovnání se stejným měsícem v letech 2011 – 2021 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice, leden-květen 2022, porovnání se stejným obdobím v letech 2011 – 2021 (počet případů)
Výskyt vybraných hlášených infekcí v České republice podle krajů, květen 2022, (počet onemocnění a nemocnost na 100 000 obyvatel)
viz: E ISIN a EPIDAT


Nové případy HIV infekce a onemocnění AIDS v České republice, údaje za duben 2022
Nové případy HIV infekce v České republice podle regionu, způsobu přenosu a pohlaví, absolutní počty za duben 2022

Nové případy HIV infekce v ČR, údaje za březen 2022
viz: Výskyt a šíření HIV/AIDS v České republice

Současná situace ve výskytu vztekliny u zvířat v České republice v květnu 2022


 

AKTUALITY

Latest news

Algoritmus laboratorního vyšetření biologických vzorků získaných od pacientů s podezřením na infekci virem opičích neštovic – verze 24. 5. 2022 Algoritmus laboratorního vyšetření biologických vzorků získaných od pacientů s podezřením na infekci virem opičích neštovic – verze 24. 5. 2022 (87,26 KB)
Algorithm for laboratory testing of biological samples from patients with suspected monkeypox virus infection – update of 24 May 2022


 

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ
Information from the NRL and research groups of the CEM

Změna ve vedení NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí CEM SZÚ Změna ve vedení NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí CEM SZÚ + Oznámení o vzniku dvou nových NRL pro mykologii (246,17 KB)
Change in Department National Reference Centre for healthcare associated infections of the CEM NIPH + Two National Reference Laboratories for mycology recently established

Národní referenční laboratoř potvrdila v ČR případ raritní formy záškrtu Národní referenční laboratoř potvrdila v ČR případ raritní formy záškrtu (71,05 KB)
The National Reference Laboratory has confirmed a case of rare form of diphteria in the Czech Republic

Laboratorní diagnostika v NRL pro stafylokoky CEM SZÚ v roce 2021 Laboratorní diagnostika v NRL pro stafylokoky CEM SZÚ v roce 2021 (284,04 KB)
Laboratory diagnostics in the National Reference Laboratory for staphylococci CEM NIPH in 2021

Syndrom toxického šoku při menstruačním kalíšku – kazuistika Syndrom toxického šoku při menstruačním kalíšku – kazuistika (72,80 KB)
Toxic shock syndrome related to the use of a menstrual cup – a case report


 

INFORMACE Z PRACOVIŠŤ MIMO SZÚ
Extramurial contributions

Zkušenosti s očkováním proti chřipce u pacientů 2 dialyzačních středisek v Plzni v sezóně 2021/2022 Zkušenosti s očkováním proti chřipce u pacientů 2 dialyzačních středisek v Plzni v sezóně 2021/2022 (83,83 KB)
Experience with the vaccination against influenza in patients of 2 dialysis center in Pilsen in the season 2021/2022


 

EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY
External quality assessment

EHK – 1252  Bakteriologická diagnostika    (PT#M/5-1/2022) EHK – 1252 Bakteriologická diagnostika (PT#M/5-1/2022) (361,06 KB)

EHK – 1258  Sérologie HIV, HBV a HCV   (PT#M/10-1/2022)   EHK – 1258 Sérologie HIV, HBV a HCV (PT#M/10-1/2022) (107,51 KB)


 

OZNÁMENÍ
Notofications

Pečenkovy epidemiologické dny 14. – 16. 9. 2022, Plzeň Pečenkovy epidemiologické dny 14. – 16. 9. 2022, Plzeň (273,27 KB)

KMINE 2022 – VIII. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie 22.–24. 9. 2022, Praha KMINE 2022 – VIII. kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie 22.–24. 9. 2022, Praha (187,26 KB)


29. kongres Československé společnosti mikrobiologické, Brno, 15.–17.9 29. kongres Československé společnosti mikrobiologické, Brno, 15.–17.9 (474,17 KB) 

 

 

Nahoru